Parkering

Det finns två parkeringshus i Minneberg, P1, Svartviksslingan 91 (vid panncentralen) och P2, Svartviksslingan 7. Totalt finns i parkeringshusen 528 p-platser, varav 206 i P1 och 322 i P2. Av dessa är 494 uthyrda och övriga administreras av Corepark AB, varav flertalet disponeras som gästplatser. I garagen finns också 27 platser som är avsedda för motorcyklar.

Renovering sommaren 2025 och 2026

Under sommarmånaderna 2025 och 2026 planeras en renovering av garagen. Under en period kommer det troligtvis inte alls vara möjligt att stå i garagen, varför dessa kan komma att behöva utrymmas. Om så blir fallet kommer vi troligtvis inte erbjuda några ersättningsplatser under denna period. Om du funderar på att byta plats den närmsta tiden, så bör du även tänka över dina önskemål. Så fort vi har mer info om detta så kommer informationen att publiceras. Under 2022 och 2023 har visst renoveringsarbete genomförts på delar av anläggningen som behövde åtgärdas innan ett mer omfattade renoveringsarbete kan inledas.

Regler i korthet

Andrahandsupplåtelse av p-plats oavsett form är ej tillåtet. Det är det egna fordonet som ska stå på hyrd plats och den får inte ha körförbud. Det går endast att hyra en plats per hushåll. Den som hyr en plats skall vara skriven i och inneha en bostadsrätt i någon av samfällighetens föreningar. Fler detaljer om reglerna för p-platserna går att läsa om i det egna kontraktet.

Ansöka om p-plats – ställa sig i kö

För att kunna ansöka om plats behöver du vara medlem i någon av de fyra bostadsrättsföreningarna Sandvik, Svartvik, Tangen, Tranan och även i folkbokföringen vara skriven i Minneberg.

För att ställa dig i kö, anmäl dig till Fastighetsägarna Service. Se mer information om kontaktvägar på denna länk.

Köregler

För nyplatskön gäller följande

 • Man ska vara medlem i någon av föreningarna inom samfälligheten när man ställer sig i kön.
 • Man ska vara skriven i någon av föreningarna inom samfälligheten när man ställer sig i kön samt under hela köperiioden.
 • Endast en person i hushållet får stå i kö
 • Man ska hålla sin e-postadress och telefonnummer uppdaterade i förvaltarens register.
 • Erbjudande skickas endast via mejl. Saknas uppgifterna tas din intresseanmälan bort och du behöver kontakta HSB för att anmäla dig på nytt.
 • Man ska vara myndig.

Uppfylls inte ovanstående kan man inte stå i kö. I praktiken innebär det att man måste vara inflyttad innan man kan ställa sig i kö. Uppgifterna kan man ange som bostadsrättsinnehavare på https://mitthsb.hsb.se/. Glöm inte att uppdatera dina uppgifter om du byter mejladress eller telefonnummer.

När man ansöker om ny plats så får man inte någon möjlighet att göra några önskemål. Detta kan man enbart göra i byteskön. Får man ett erbjudande om plats så rekommenderar vi att man tackar ja direkt (Om man har bil) – dels dröjer det minst två månader till nästa gång och dels är det inte alls säkert att det andra erbjudandet är bättre. Har man ett elfordon så finns goda möjligheter till laddning på gästplatserna. Läs mer om köreglerna nedan.

Innan man får ett erbjudande kontrolleras även att:

 • Man har en körduglig personbil registrerat på innehavaren eller sambo/make/maka skriven på samma adress, alternativt har en personbil beställd. Beställer du personbil så bör du kontakta HSB med beställnings- eller leveransbekräftelse.
 • Fordonet ej är avställt eller har körförbud
 • Har man tjänste- eller förmånsbil ska intyg och anställningsavtal från arbetsgivaren kunna uppvisas.
 • Hyrbil, husbil, mopedbil eller lastbil godtas ej som innehav av fordon.

Vid nej tack eller ej svar:

Man får inte tacka nej eller låta bli att svara två gånger till en erbjuden plats. Tackar man nej första gången måste man ange när man tidigast vill ha nästa erbjudande, dock minst två månader framåt och högst 24 månader framåt. Finns leveransdatum på en beställd bil kan det vara ett bra riktmärke. Vi vill inte ha några tomma platser. Vid två stycken nej tack/ej svar tas intresseanmälan bort och man behöver anmäla sig på nytt till HSB. Den som blivit borttagen från kön får ködatum från den dag den på nytt ställer sig i kö.

För byteskön gäller följande

 • Man ska redan inneha en bilplats
 • Ha sitt telefonnummer och e-postadress uppdaterade hos Fastighetsägarna Service
 • Inte ha tackat nej två gånger till plats inom de föregående 18 månaderna

Den som vill byta plats måste vara specifik och ange ett av nedanstående val

 1. Plats för ren elbil i garage P1
 2. Plats för ren elbil i garage P2
 3. Plats för ren elbil på första lediga plats
 4. Plats för hybridbil i garage P1
 5. Plats för hybridbil i garage P2
 6. Plats för hybridbil på första lediga plats
 7. Plats med motorvärmare P1
 8. Plats med motorvärmare P2
 9. Plats under tak P1
 10. Plats under tak P2
 11. Plats ej under tak P1
 12. Plats ej under tak P2
 13. Önskemål om upp till fyra specificerade platsnummer i valfritt garage.

Undantag kötider

 • Har man inte tidigare bytt plats så gäller den ursprungliga kötiden, dvs det datum man ställde sig i kön. Annars gäller det datum när man senast bytte plats.
 • Har man själv sagt upp sin plats och sedan haft kvar sin lägenhet i Minneberg från och med uppsägningen så får man sin kötid beräknad enligt ovanstående punkt. Det kan handla om att man jobbar på annan ort ett par år och sedan återkommer, eller kanske har ett minskat behov av bil under en period.
 • Säljer man bostadsrätten och direkt köper en annan bostadsrätt i någon av samfällighetens föreningar så kan man behålla sin köplats.
 • Om man vill byta sin plats från en laddplats så får man förtur så länge efterfrågan på laddplatser är stor.

Vid oklarheter ska man uteslutande ta kontakt med HSB. Om HSB inte kan svara på frågan skickas den vidare till styrelsen. HSB hanterar och administrerar kön. De undantag från köreglerna som görs är de som listats ovan. Det är upp till den som står i kö att hålla sina uppgifter uppdaterade.

Kö till plats för MC/Moped

Nyplats- och byteskön hanteras sammanslaget. Vill du ha en plats måste du ange vad du har för fordon eller planerar att inskaffa för fordon. Det finns platser som är mer eller mindre lämpade beroende på fordonstyp. I regel kan man anse de flesta motorcyklar under 400 kubik som mopeder rent utrymmesmässigt. I övrigt gäller samma regler som för en bilplats.
Man får stå i kö för och inneha en MC-plats även om man har en bilplats. Motorcykeln eller mopeden måste vara registrerad.

Fjärröppning av garagegrind

På panncentralen kan man tills vidare köpa en dosa för fjärrstyrd grindöppning vid in- eller utfart. Underhållet och reservdelsleveranserna på dessa har dock upphört, så om någonting går sönder kan vi inte längre laga systemet och vi beställer heller inte in nya fjärrar för försäljning utan de går att köpa tills de tar slut. Dessa kommer därför att fasas ut helt under andra halvan av 2024. Ett nytt system där man bland annat kan öppna via telefonen är beställt – mer info när det är på plats. Vi har tidigare även använt oss av appen Unloc för fjärröppning, men detta kommer att, i samband med leveransen av det nya systemet, ersättas med en annan app. Detta då Unloc är svårt att administrera.

Motorvärmaruttag

För att hantera motorvärmare, se instruktion i fil på länk längst ner på denna sida.

Kontakt garageansvariga

Kontaktuppgifter till garageansvarig finns uppsatta i trapphusen till garagen.

Instruktion för motorvärmare