Minnebergsbladet

En gång i kvartalet publiceras nyhetbladet Minnebergsbladet som riktas till boende i Minneberg. Det ges ut av Minnebergs samfällighet i samarbete med Brf Sandvik, Svartvik, Tangen och Tranan.

Redaktionen för Minnebergsbladet består av en grupp av personer som representerar Brf Sandvik, Svartvik, Tangen, Tranan och samfälligheten.

Redaktionen tar tacksamt emot tips på vad du önskar läsa om i kommande nummer på redaktionen@minneberg.se.

Nedan finner du Minnebergsbladets utgåvor från 2019 fram till det senaste numret.