Parkering

Information om hyra av p-plats för föreningens medlemmar, gästparkeringar och parkeringsövervakning

Hyra p-plats

Föreningen har 593 p-platser som hyrs ut till medlemmarna. Eftersom antal p-platser är färre än antal lägenheter (856 st) kan det ibland ta tid att få en p-plats.

Varje lägenhet har rätt till en (1) parkeringsplats för personbil så nära sin ingång som möjligt i mån av lediga platser. Ytterligare parkeringsplats kan hyras på Sjöholmsvägen alternativt bakom COOP om lediga platser finns att tillgå.
Det finns p-platser med motorvärmare och ett mindre antal utan motorvärmare.

Är du intresserad av att hyra en P-plats kontakta Riksbyggen på 0771-860 860 eller info@riksbyggen.se

Karta med nummer för p-platser finns längst ner på sidan.

Det är INTE tillåtet att hyra ut sin parkering i andrahand. Den ska ska den sägas upp och nästa person som står i kö ska få en möjlighet att få tillgång.

Elbilsladdning

I föreningen finns totalt 33 st laddningsplatser för el-/hybridbil. 

Det är förbjudet att ladda elbil vid ordinarie motorvärmarplatser! Dessa är endast avsedda och dimensionerade för kortare uppvärmning av bilmotor och ev. användning av kupévärmare, innan bilen skall köras.

Anmäl dig för el-bilsplats till Riksbyggen. Se ovan.
 

Gästparkering

Inom området finns ett antal avgiftsbelagda besöksparkeringar vid följande nummer: Stamgatan 1/5, Stamgatan 45, Stamgatan 70/72, Stamgatan 89/90.

Mellan Stamgatan 29/31 finns avgiftsfri besöksparkering för maximalt 1 dygn, denna parkering sköts av Stockholm Stad.

Utöver detta finns möjlighet att parkera längs stamgatan på några få ställen.

Parkeringsvakter, Q-park

Förhyrda p-platser, gästparkeringar och Stamgatan övervakas av Q-Park som föreningen anlitat.

När det gäller parkeringsförbud så väntar Q-Parks vakter 6 min innan de lappar. Däremot har alla rätt att lasta och lossa även där det är parkeringsförbud, men det måste vara aktivitet vid bilen minst var 6:e minut.
På avgiftsplatserna väntar vakterna också 6 minuter om en bil saknar biljett och har en biljett gått ut så har man också 6 min på sig efter att biljetten gått ut.

De förhyrda platserna lappas enbart på klagomål som kommer från Q-Parks felanmälan och då kan bilen bli lappad på 1 min.

Står man på en handikapp-plats utan tillstånd så har vakterna även 1 min bevakningstid på detta innan bilen lappas.

Felanmälan av parkeringsautomater görs direkt till Q-park.

Överklagande av p-bot görs direkt till Q-park.