På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
 • mainimage
  Ekonomisk förvaltning
  Budget

Ett enklare sätt för rätt budget

Det är svårt att se in i framtiden. Men med en grundlig budget ges ett bra beslutsunderlag för att kunna jobba strategiskt och fatta rätt beslut framöver. Hos oss får ni dessutom hjälp av experter inom alla områden som budgeten berör.

Vi hjälper er naturligtvis när som helst, men varje år bjuder vi även in till budgetworkshop på HSB Stockholm. En workshop där vi tillsammans med er styrelse jobbar fram årsbudgeten som vi naturligtvis kopplar ihop med underhållsplanen.

Eftersom vi har all kompetens under ett och samma tak så kan ni enkelt hugga tag i rätt person och prata med experter på varje område. Det sparar oerhört mycket tid och ni kan känna er trygga med budgeten ni kommer fram till. 

Vill du veta mer om hur din bostadsrättsförening kan få hjälp med att göra en budget?

Vanliga frågor om budget

Varför ska en bostadsrättsförening upprätta en budget?

En budget är en planering för en framtida ekonomi för kommande år, en slags plan för vilka intäkter och kostnader föreningen räknar med att få framöver. Att upprätta en budget är ett sätt att styra och i största möjliga mån få kontroll över föreningens ekonomi. Budgeten stäms av mot det verkligt ekonomiska utfallet när året är över och blir ett underlag för att fatta relevanta beslut angående framtida avgifter, inköp och övriga kostnader.

Hur upprättar man en budget som bostadsrättsförening?

När man gör en budget utgår man från de kostnader man haft under föregående år. Dessa kostnader räknar man upp utifrån hur kostnadsökningen och ränteutvecklingen förväntas bli under kommande år. En ordentlig genomgång av underhållsplanen är en god grund för att få med de kostnader som beräknas uppkomma under året. 

Vad ska en bostadsrättsförenings budget innehålla?

Alla de intäkter och kostnader som man tror kommer att uppstå under det kommande året. Avskrivningar på gjorda investeringar kan stå för en stor kostnad och bör räknas ut och läggas in i budgeten.

Ska en budget ha moms eller inte?

Moms är en skatt som tas ut på till exempel garageplatser som hyrs ut till boende, momsen betalas sedan in till skatteverket. Den blir alltså inte en intäkt och ska inte tas med i budgeten.

Vad ska man tänka på när man upprättar en budget?

Det är viktigt att ha en ordentlig underhållsplan för kommande år. Tänk också på att det är viktigt att ha ordning på redovisning och kontering för året eftersom det är dessa som blir utgångspunkt när ni gör er budget för kommande år.

5 tips inför budgetarbetet

 1. Involvera hela styrelsen i budgetarbetet då alla ledamöter är ansvariga för föreningens budget.
 2. Passa på att gå på en av HSB Stockholms utbildningar i budgetarbete. 
 3. Gör en årlig fastighetsbesiktning och uppdatera underhållsplanen för att kunna budgetera för era underhållsbehov långsiktigt.
 4. Se över avtal och lån för att omförhandla höga kostnadsposter.
 5. Se över sparandet för att kunna avsätta medel för att hantera det slitage som sker så att fastigheten behåller sitt värde.
Övriga löpande ekonomiska tjänster
årsredovisning
Bokslut och årsredovisning

Upprätta bokslut och årsredovisning på rätt sätt.

lönehantering
Löne- och arvodeshantering

Administration av löner och arvoden för bostadsrättsföreningar.

fakturahantering
Fakturahantering

Kontera och attestera fakturor snabbt och enkelt med vårt digitala verktyg.

löpande redovisning
Löpande redovisning

Löpande redovisning som ger ständig koll.

Andra tjänster inom ekonomisk förvaltning

verksamhetsanalys
Verksamhetsanalys

En prognos över hur er ekonomi kommer att utveckla sig under kommande tio år.

jämför nyckeltal i brf
Nyckeltalsanalys

Jämför kostnader och spara pengar.

ränteförhandling
Förhandla ränta

Vår storlek är vår styrka. Inte minst när det kommer till att förhandla med banker.