Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Energideklaration i Uppsala & Enköping

Alla bostadsrättsföreningar i Uppsala och Enköping kan få hjälp av oss att göra en energideklaration med kartläggning av energiförbrukningen i fastigheten. Det blir samtidigt en bra grund för ett effektivt energiarbete. En energideklaration är något som varje fastighetsägare enligt lag måste göra och syftet med energideklarationen är att ge köpare eller de som ska hyra en bostad eller lokal en möjlighet att jämföra bland annat energiförbrukningen mellan olika fastigheter.

Lagen om energideklarationer för byggnader infördes 2007. För fastighetsägare innebär detta att man har skyldighet att deklarera energiförbrukningen för sina byggnader via en oberoende expert. Tillsammans med HSB Värmland kan vi bistå med certifierade energiexperter som kan hjälpa er.

Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på ett EU-direktiv som syftar till att göra våra byggnader mer energieffektiva. Målet är att skapa ett hållbart samhälle och minska EU:s beroende av importerad energi. När du ska köpa eller hyra en bostad kan du använda energideklarationen för att jämföra olika hus med varandra.