Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Digital kurs för förtroendevalda: Tillsyn

Digitalt via Teams
14 maj 2024
17:00 - 18:30

tillsyn.jpgVid en överlåtelse av en bostadsrättslägenhet från en bostadsrättshavare till en annan är det ett utmärkt tillfälle för bostadsrättsföreningen att göra en tillsyn av lägenheten. Vid tillsynen bär föreningen ansvaret att titta på de delar av lägenheten som föreningen enligt dess stadgar ansvarar för, exempelvis ventilation, radiatorer och bärande konstruktion. Icke att förväxla med besiktning. Besiktning är något annat och riskerar endast att förvirra köpare och säljare av lägenheten och kan invagga i någon falsk trygghet att föreningen uttalar sig beträffande lägenhetens skick i övrigt.

Om det vid något tillfälle visar sig att någon boende har gjort ett ingrepp i de delar föreningen ansvarar för så måste föreningen kunna visa vem som har gjort ingreppet. En tillsyn kan hjälpa till att få en kontroll över vem som har gjort vilka åtgärder i lägenheten – därav vikten att en tillsyn genomförs av någon sakkunnig.

Under detta webinar går vi igenom:

  • Varför det är viktigt att föreningen har som stående rutin att genomföra tillsyner
  • Vikten av att det är en professionell och sakkunnig person som genomför tillsynen.
  • Hur HSB genom våra tjänster kan vara till bra och viktig hjälp
  • Risker och eventuella påföljder om en tillsyn inte går till på korrekt sätt

Föreläsare

Viktor Lundgren
viktor.jpg