Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Om HSB Malmö

Vi är din regionala HSB-förening och arbetar med allt från att bygga och förvalta bostäder till utbildning och löpande rådgivning. Vi erbjuder också förvaltningstjänster och tjänster inom fastighetsutveckling för både bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare.

Organisation

Så här ser vår parlamentariska och operativa verksamhet ut

organisationsstruktur-2023-tumbnail.jpg

Klicka på bilden för att förstora (öppnas i nytt fönster)

Korta fakta om HSB Malmö

KORTA FAKTAKarta

Antal medlemmar
Nära 54 400

Antal bostadsrättsföreningar
260

Antal hyresrätter
Cirka 2 500

Antal anställda
Cirka 160

Verksamhetsorter

  • Burlöv
  • Lomma
  • Malmö
  • Svedala
  • Trelleborg
  • Vellinge

Medlemsgrupper i HSB Malmö

Medlemmarna i föreningen hör till en av nedanstående två medlemsgrupper:

Boendemedlemsgruppen
HSB Bostadsrättsföreningar och medlemmar i HSB-förening som innehar bostadsrättslägenhet i HSB bostadsrättsförening hör till boendemedlemsgruppen. Medlem som bosparar i HSB och som innehar bostadsrättslägenhet i HSB bostadsrättsförening hör till boendemedlemsgruppen.

Medlemsgruppen
Medlemmar i HSB-förening som inte innehar bostadsrättslägenhet i HSB bostadsrättsförening hör till medlemsgruppen.

Medlemsgruppen väljer en fullmäktig och en suppleant för varje påbörjat grundtal medlemmar. Medlemsantalet bestäms den 31 december året före valet av fullmäktige. Val sker årligen. Fullmäktige och suppleant kan väljas om.

Kallelse till möte för val av fullmäktige ska ske senast två veckor innan mötet genom annons eller brev. Grundtal för val av fullmäktige för boendemedlemsgruppen och medlemsgruppen enligt ovan fastställs av föreningsstämman. Medlemsgruppen får utse högst hälften av antalet fullmäktige. Mandattiden för fullmäktige och suppleant är ett år eller till dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits.

Ta del av protokollet från det senaste årsmötet för medlemsgruppen samt de som framröstats som förtroendevalda.

Årsredovisning HSB Malmö

Årsredovisning 2023

Vår omvärld förändras i snabb takt. Rapporter om krigens grymheter, både när och fjärran, når oss ständigt via media. Ekonomiska förutsättningar ställs på ända, räntekostnader drar i väg, inflationstakten pendlar och kostnader för energi samt värme blir allt svårare att förutse.

Till hela årsredovisningen

Stadgar

Föreningsstyrningsrapport

Föreningsstyrningsrapport hämtad ur senaste årsredovisningen.