Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Vi bryr oss om dina uppgifter

Den 25 maj 2018 träder de nya regler om personuppgifter (GDPR) i kraft i Sverige och EU. Syftet med de nya reglerna är att stärka den enskilda personens skydd när personuppgifter behandlas. De nya reglerna innehåller bestämmelser om vilka uppgifter som får behandlas och när, individens rätt till information om sådan behandling, möjligheten att få felaktiga uppgifter rättade eller till och med raderade, begräsningar av direktmarknadsföring med mera.

HSB värnar alltid om individens integritet och säkerhet och för oss är detta naturligtvis viktigt. HSB har sedan länge bedrivit ett aktivt arbete med att säkerställa att våra medlemmars och kunders personuppgifter bara behandlas när det är motiverat. Vi arbetar också aktivt för att se till att de personuppgifter som måste behandlas i vår verksamhet behandlas på ett säkert och tryggt sätt.

Vad är då en personuppgift?

Det är alla sorters uppgifter som kan kopplas samman med en enskild person. Det spelar ingen roll om det är ett namn eller om det är någon annan uppgift, så länge uppgiften direkt eller indirekt kan kopplas samman med dig (exempelvis ett medlems- eller telefonnummer). De personuppgifter som HSB behandlar är sådana som behövs för att administrera ditt medlemskap i HSB, ditt boende i HSB, hantering av bosparande, eventuell andel i bostadsrättsförening, utskick av information med mera. HSB behandlar aldrig dina personuppgifter om det inte är tillåtet. Vi behandlar inte heller personuppgifter i större omfattning än vad som krävs i respektive fall.

Dina personuppgifter behandlas i allt väsentligt av HSB, men i vissa fall kan externa leverantörer behöv behandla uppgifterna. Om så blir aktuellt, säkerställer HSB alltid att även leverantörens behandling är säker. Som du sannolikt redan känner till samarbetar HSB till exempel med Danske Bank när det gäller bosparande.

Läs mer i vår personuppgiftspolicy: