Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Stöd, konflikthantering och medling för ett tryggare boende

Det finns många situationer som kan upplevas besvärande och som påverkar tryggheten i boendet, till exempel osämja mellan grannar och sanitära olägenheter. Även större renoveringar kan vara påfrestande för de boende. Vi ger boendesocialt stöd till både HSB-föreningar och andra bostadsrättsföreningar som behöver vår hjälp.
mainimage

Vi ger boendestöd vid stamrenoveringar

Att leva utan vatten och avlopp är en utmaning, vissa ser det som ett mindre problem, andra kan uppleva det som en ohållbar situ­ation. Här kan vi på HSB Stockholm fungera som ett stöd till boende och avlasta styrelsen i er bostadsrättsförening.

Vi har lång erfarenhet och de boende i fokus

Vår unikt utformade tjänst för boendesociala frågor vid stora renoveringsprojekt bygger på vår långa och breda vårderfarenhet samt kunskap runt stambytesprocessen. Vårt uppdrag under er stamrenovering är att fokusera på den boendes situation och eventuella oro. Vi säkerställer även på detta sätt att entreprenören kan fokusera på sin uppgift och undvika kostsamma förhinder under arbetets gång.

  • Ni får ett effektivare, smidigare och tryggare projekt.
  • Vi tar en aktiv del i planeringen och genomförandet av stambyte och andra större renoveringsprojekt.
  • Vi hjälper er med kommunikation mellan boende, styrelser, entreprenörer med flera.

Vi hjälper er vid konflikter och andra små och stora problem

Att bo tillsammans i ett flerfamiljshus är inte alltid enkelt. Vi kan på uppdrag av styrelsen göra en opartisk utredning och ta fram en handlingsplan att arbeta utifrån, för att komma tillrätta med boendesociala problem. Det finns många situationer som upplevs som besvärande och påverkar vår trygghet i boendet, som osämja mellan grannar, samlarproblematik eller sanitära olägenheter.

  • Allt från små till stora boendesociala problem. Det kan vara konflikter mellan grannar eller sanitära olägenheter.
  • Vi gör hembesök hos berörda boende.
  • Vi hjälper er medla och lösa konflikter mellan boende.
  • Vi sköter kontakten med olika samhälleliga instanser

All kontakt med den boendesocialagruppen omfattas av tystnadsplikt för att värna om den enskildes integritet.

Vill du veta mer om hur din bostadsrättsförening kan få hjälp med boendesociala frågor?

Vi hjälper er gärna, oavsett om ni är HSB-medlemmar eller inte.

Andra tjänster inom fastighetsförvaltning

löpande ekonomi

Löpande ekonomi

Löpande redovisning, bokföring, budget och bokslut inklusive flerårsprognoser.

förvaltning av fastighet

Förvaltningsplan

Få koll på era avtal och planera för nästa år.

fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel

Se till att fastigheten är säker och allt fungerar som det ska.