Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSBs kod för föreningstyrning

Säkerställ att bostadsföreningen lever upp till kraven på en öppen och genomlyst verksamhet. Säkerställ att medlemmar har insyn och möjlighet att påverka. Anta koden för föreningsstyrning.

Koden - ett verktyg för brf som säkerställer öppenhet

Denna är utformad särskilt för HSB och utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa principerna och HSBs kärnvärderingar.

HSB-föreningar, HSBs nationella bolag samt HSB Riksförbund har enligt beslut på HSB-stämma förbundit sig att arbeta enligt Koden. I detta styrdokument omfattar ordet "förening" också dessa bolag. Föreningarnas dotterbolag och liknande verksamheter ska arbeta i enlighet med styrdokumentets intentioner.

Syftet med Koden är att den ska utgöra ett internt verktyg för att säkerställa en öppen och genomlyst organisation där varje medlem som så önskar ska ha insyn i verksamheten och möjlighet att påverka. Koden ska också bidra till att HSB styrs på ett för medlemmarna så effektivt sätt som möjligt.

Koden kompletterar lagstiftning och andra regler genom att ange en norm för god föreningsstyrning med hög ambitionsnivå. HSBs medlemmar ska kunna känna en trygghet i att organisationen styrs demokratiskt och att verksamheten är stabil, hållbar och trygg.

Här kan du ladda ner HSBs kod för föreningsstyrning.

Kontaktpersoner