Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Göteborgs valberedning

Valberedningen har en viktig uppgift. Under ett år ska det skaffa sig en uppfattning om hur styrelsen och revisorerna sköter sina uppgifter. När det sedan är dags för nästa årsmöte ska de lämna förslag om vilka personer de anser ska väljas in.

HSB Göteborgs valberedning består av ordförande Pia Eriksson, brf Munkegärde samt ledamöterna Jörgen Linder, Bospargruppen; Stina-Kajsa Melin, brf Glasblåsaren; Thomas Andersson, brf Flatön och Kågan Karlsson, brf Lilla Le.

Varannan stol byts ut
Styrelsens ledamöter brukar sitta under en tvåårsperiod. Här väljs oftast hälften under udda årtal och andra hälften vid jämna. Detta för att se till att en hel styrelse inte byts ut samtidigt.

Många att välja på
Valberedningen kan föreslå att tidigare förtroendevalda ska väljas igen. De kan också föreslå nyval när tidigare ledamöter avsagt sig sitt uppdrag, eller när valberedningen anser att det är lämpligt att välja in nya ledamöter istället för sittande.

Du kan vara med och påverka
Du kan lämna förslag till valberedningen på kandidater till olika förtroendeuppdrag inom HSB Göteborg.
För att valberedningen ska hinna behandla inkomna förslag inför HSB Göteborgs stämma vill vi ha in era nomineringar till styrelseledamöter, föreningsgranskare och valberedning senast den 29 januari.

Val av fullmäktige och suppleanter till HSB Riksförbunds föreningsstämma görs numera av HSB Göteborgs styrelse, som inhämtar förslag från valberedningen, som i sin tur dessförinnan har uppmanat bostadsrättsföreningar och enskilda medlemmar att inkomma med förslag. Valberedningen vill ha in dessa förslag senast den 14 november.

Vill du veta mer, kontakta
Pia Eriksson, valberedningens ordförande
Telefon: 070-373 53 27
E-post: pia.lone@icloud.com 

eller

Henrik Wolfbrandt, valberedningens sekreterare
Telefon: 010-442 21 29
E-post: henrik.wolfbrandt@hsb.se