Sensornätverket

I HSB Living Lab finns det omkring 2 000 sensorer. Dygnet runt samlar de in värdefull data till forskningsprojekt – både nuvarande och framtida.
mainimage

Duschvanor, elförbrukning, hur starkt solen lyser eller kvalitén på luften är bara några av alla saker som sensorerna mäter.

På flera ställen i huset är sensorerna tydligt uppmärkta för att påminna om de unika mätmöjligheterna i huset och för att visa att detta inte är någon vanlig byggnad utan att forskning pågår dygnet runt.

Hela 1,5 mil kabel krävdes för att skapa husets unika sensorsystem.

All information från sensorerna i huset lagras och används sedan i enlighet med lagar och regler. All data som samlas in lagras på ett säkerhetsmässigt korrekt sätt, så att ingen obehörig kommer åt informationen eller kan identifiera en speciell person. Det kommer aldrig att vara aktuellt med ljud- eller bildupptagningar i HSB Living Lab om de boende inte lämnat samtycke till det eller om det finns någon annan laglig grund.

Förutom de fasta sensorerna finns det också möjlighet att slå på ett positioneringssystem. Till exempel används det för att följa rörelsemönster hos klädesplagg – hur ofta vissa plagg tvättas eller hänger i garderober.