Tvättstudion

Tvättstudion i HSB Living Lab skapades i samband med uppförandet av HSB Living Lab och ifrågasatte den traditionella tvättstugan. Målet var att utnyttja ytorna på ett mer effektivt sätt och skapa en tryggare och mer attraktiv tvättmiljö och främja ett hållbart tvättande, delande av tvättmaskiner och öka den sociala gemenskapen.
mainimage

Husets tvättstudio finns precis innanför entrén. Till skillnad från äldre tiders tvättstugor som kanske funnits i ett trångt källarutrymme har tvättstudion en central och öppen placering i huset. Här har man förutom en modern maskinpark också placerat ut soffor och andra bekvämligheter för att öka gemenskapen, öka tryggheten och även bättre ta tillvara på ytor i byggnader.

Maskinerna är moderna med automatisk dosering och funktioner för att minska miljöpåverkan – men det unika är möjligheterna för forskarna och utvecklarna att kunna följa plaggen under hela dess livslängd.

I ett projekt sätts så kallade RFID-taggar på kläder. Då kan man se hur ofta plaggen används, hänger i skåpen eller är i tvättmaskinerna.

Utöver det har den rad funktioner och prylar, som uppmuntrar till delning och vård av personliga prylar och en byteshörna för kläder och prylar med tillhörande provrum.

Framtidens hållbara tvättande handlar nämligen inte bara om moderna maskiner utan också om vårt beteende. Behövs alla tvättar? I ytterligare ett projekt testar man friskluftsgarderober i några av bostäderna – där fräschas plaggen upp utan att de ens behöver läggas i tvättmaskinen.

HSB Living Lab vill man utmana de invanda mönster som många har kring sitt tvättande.