Moduler och trapphus

I HSB Living Lab är ledningar, kablar och sensorer visas väl synliga genom glasade luckor och skyltfönster in i väggar, schakt och undercentral. Det är för att synliggöra vad man normalt inte ser i en byggnad. För att påminna om att här pågår forskning dygnet runt. Och för att väcka tankar och idéer kring hur ett hus faktiskt fungerar och vad som kan göras bättre.
mainimage

HSB Living Lab är byggt av 44 moduler som är tillverkade i Swedish Modules fabrik på Västgötaslätten. Där har man stor erfarenhet av bland annat ”rena rum” för laboratorier och datahallar. Erfarenheter som kommit väl till pass med tanke på alla installationer och mätutrustning som HSB Living Lab behöver.

Modulbyggandet innebar förutom en snabb process –huset kunde byggas upp på tio arbetsdagar – även en stor flexibilitet för forskningen. Det är lätt att bygga om och byta ut i HSB Living Lab. Här finns bland annat 12 utbytbara väggsektioner där man kan lyfta ut hela väggen för att ersätta med en ny. Detta för att man snabbt ska kunna studera olika fasadmaterial, väggsystem och isolering. I ett av projekten bytte man ut hela södersidans fasad mot byggnadsintegrerade solceller, så kallade BIPV.

Målet är bland annat att hitta den mest kostnadseffektiva lösningen – så att fler fastighetsägare och bostadsrättsföreningar vågar satsa på framtidens hållbara lösningar.