Uppdaterade informationsfilmer

06 november 2019 Några instruktionsfilmer har uppdaterats

Filmerna gällande det installerade vattenlåset i badrummet har uppdaterats samt filmen om vattenlåset i vaskskåpet i köket. Bland annat har instruktionen om hur ni byter batteri tillkommit.

Ni hittar alla informationsfilmerna under 'Medleminformation > Informationsfilmer'. Eller så kan ni använda följande länk: https://www.hsb.se/malmo/brf/kraften/medlemsinformation/informationsfilmer/


Till nyhetslistan