Stambladet

03 juli 2020 Nytt Stamblad finns. Nummer 8, 2020. Detta är det sista numret i projektet.

Stambladet finns på informationstavlan i trapphusen, men kan även läsas här på hemsidan. Ni hittar bladet --- här --- och dessutom tidigare utgåvor för detta projekt.