El-stöd

24 augusti 2023 HSB brf Kraften i Lomma, har ansökt om och erhållit beslut om el-stöd.
el-stöd

Beviljat stöd uppgår till 578 000 kr.  Bostadsrättsföreningen har inte gjort några höjningar av el-priset ut till medlemmarna och därmed har medlemmarna inte drabbats av några förhöjda elräkningar. Med detta som bakgrund har styrelsen beslutat att stödet inte kommer betalas ut till enskilda medlemmar utan kommer användas för att hantera framtida kostnader för el och därigenom kunna bibehålla en fortsatt låg prissättning på hushållselen.

 


Till nyhetslistan