Farligt avfall-bilen kommer till Lomma

12 mars 2020 Tisdagen den 28/4 kl. 16:30 - 17:15 på Hamntorget 1 (vid bibioteket)

Vad ska jag lämna till Farligt Avfall-bilen som jag inte kan lämna i föreningens sopsortering?

Till SYSAVs och Farligt Avfall-bilens sida: https://www.sysav.se/Privat/Produkter-och-tjanster/Farligt-Avfall-bilen/


Till nyhetslistan