Minnesanteckningar

30 oktober 2019 Minnesanteckningar från informationsmötet den 2 oktober finns nu upplagda.

Vill ni ha minnesanteckningarna utskrivna i pappersformat och utdelade direkt i postlådan, är det bara att kontakta fastighetsskötaren, så fixar han detta.

Ni hittar minnesanteckningarna här.


Till nyhetslistan