Uppdatering av kontakttelefonnummer till föreningen

11 maj 2020 Föreningens kontorstelefon uppsagd

Det fasta telefonnumret är uppsagt och endast kontakt via fastighetsteknikern kommer att finnas. Alltså kommer all telefonkontakt med föreningen att ske via 0730 - 603 411.

Men det kommer fortfarande att gå att kontakta föreningen via e-post: info@brfkraften.se

Se även: Kontakta föreningen


Till nyhetslistan