Viktig information inför årsstämman

08 maj 2020 I dessa tider har några viktiga uppdatering av bland annat närvaro- och rösträtt gjorts.

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2020

Pga. Covid-19 (Corona) pandemin så har stämman blivit flyttad till den 10 juni 2020 kl. 19. Enligt våra stadgar måste stämman hållas senast den 30 juni.

Styrelsen har beslutat att stämman skall hållas men att vi begränsar antalet deltagare för att följa Folkhälsomyndighetens nuvarande restriktioner. Så följande gäller för oss:

·       Max 1 röstberättigad medlem/lgh

·       Egen avbockning på närvarolistan som kommer att läggas ut i entrén

·       Sitta med 1,5 m till närmaste granne. Stolar kommer att ställas ut så att det uppfylls.

·       Ingen förtäring

Om du inte vill delta själv på stämman kan du utse någon som är ditt ombud. Nytt för denna stämma är att ett ombud får representera mer än en lgh. Det finns ingen begränsning hur många ett ombud representerar. Fullmakt behövs och hittas på hemsidan. Vill man få en av föreningen är det bara att ringa fastighetsskötaren på 0730 - 604 311

Viktigt är att du väljer ett ombud som du litar på. Glöm inte att informera ditt ombud hur du vill rösta i de olika ärendena som finns på dagordningen.


Till nyhetslistan