Informationstavla - Februari 2024

17 februari 2024 Här kan du läsa meddelandena som visats på informationstavlan i ditt trapphus under februari 2024.

Nya kärl för förpackningsåtervinning

Vi byter entreprenör för förpackningsåtervinning. Den 29/2 kommer kärl i samtliga miljöhus att plockas bort, och den 1/3 kommer de nya kärlen på plats. Dessa kommer då märkas upp med vad som kastas i respektive kärl. Vänligen undvik att kasta denna typ av avfall under detta dygn.
Detta gäller ej restavfall och matavfall.

Renovering av parkeringsplats

I slutet av Mars kommer ett större arbete att påbörjas på parkeringen mellan hus 23 och 25, arbetet beräknas ta minst 1 månad.
Asfaltering samt installation av laddplatser kommer att utföras. Önskar du hyra en laddplats för elbil, skicka då ett mail till info@brfkraften.se. Samtliga berörda medlemmar kommer att få information sina postfack.

 


Till nyhetslistan