Debiteringsavgifter vid införandet av gemensamhets-el

17 september 2018 Här kan ni hitta information gällande de beslutade debiteringsavgifterna som föreningen kommer att använda sig av.

Nedanstående information kommer även att delas ut till respektive lägenhet under vecka 38 2018.


Till nyhetslistan