Kommande årsstämma

01 januari 2018 Årsstämman 2018 är planerad till den 3 maj kl. 18 på Folket Hus i Lomma

Vi har precis påbörjat ett nytt år, vilket även innebär att vi också avslutar föreningens ekonomiska verksamhetsår.

Senast 6 månader efter att det ekonomiska verksamhetsåret är slut måste föreningen ha sin årsstämma. Början av detta år är intensivt för styrelsen som har mycket att förbereda inför stämman.

Det gäller budget för 2018, sammanställning ekonomin av 2017, årsberättelser, valberedningsförslag, ...

All information kommer att finnas här på hemsidan. Dessutom kommer den att delas ut till alla lägenhetsinnehavare.

Även medlemmar har lite förberedelser att göra. Bl.a att sätta sig in i den information som delas ut som kräver stämmobeslut. Om inget annat kan man förbereda sig genom att läsa igenom gamla årsredovisningar och om man vill skriva motion. Motioner ska var styrelsen tillhanda senast den 28 februari 2018.

Gamla årsredovisningar och lite kort information hur man skriver motioner, hittar du på hemsidan under 'Medlemsinformation > Föreningsstämma'. Här hittar du även eventuell fullmakt.


Till nyhetslistan