På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Två av fem bostadsrättsföreningar i Stockholm skjuter kostnader på framtida medlemmar

22 juni 2020

När två av fem av Stockholms bostadsrättsföreningar har fått in medlemmarnas avgifter och övriga intäkter, och betalat sina drift- och räntekostnader, så blir det inte tillräckligt mycket pengar kvar för att täcka upp för det framtida underhåll som föreningens nuvarande medlemmar orsakar. Det visar Stockholms bostadsrättsbarometer 2020, som HSB Stockholm har släppt.

Rapporten visar att den genomsnittliga bostadsrättsföreningen i Stockholm har en total intäkt på 783 kr/kvm/år och drift- och räntekostnader på sammanlagt 568 kr/kvm/år vilket ger ett sparande på i snitt 215 kr/kvm/år. Men 2 av 5 föreningar har ett sparande som är lägre än 200 kr/kvm/år vilket inte är tillräckligt.

– Att två av fem föreningar inte täcker upp för det slitage som de själva är med och skapar innebär i praktiken att de skjuter kostnader för dagens slitage på framtida medlemmar. Det är inte att ha en hållbar ekonomi i sin förening, säger Cecilia Jutell, analytiker på HSB Stockholm.

Driftkostnaderna har ökat med hela 12 procent de senaste fem åren samtidigt som avgifterna endast har ökat med tre procent.

– Det är en ekvation som har gått ihop endast tack vare att räntan gått ner rejält under samma period. Men om inte föreningarna sparar tillräckligt kommer de att behöva en högre grad av lånefinansiering när det är dags för stora renoveringar, såsom stambyte, tak, fönster och fasad. Då finns inga genvägar, utan avgifterna måste upp och det kan bli kännbart, säger Cecilia Jutell.

Om inte förr, pga renoveringar, så kommer avgifterna behöva höjas när räntan vänder uppåt, och Stockholms bostadsrättsföreningar är väldigt räntekänsliga. Om räntan ökar med en procentenhet behöver den genomsnittliga bostadsrättsföreningen i Stockholm höja sina avgifter med åtta procent för att behålla samma sparande. Nästan en av tio behöver höja med mer än 15 procent.

– En anledning till att föreningarna inte höjer avgifterna är säkerligen att avgiftsnivån har stor påverkan på värdet på bostadsrätterna, och mäklare och köpare lägger stor vikt vid kvadratmeterpriser och månadsavgifter. Ingen bostadsrättsägare vill att värdet på sin lägenhet sjunker, säger Cecilia Jutell.

En annan anledning kan vara att föreningen saknar en komplett underhållsplan som inkluderar kostnader för samtliga stora planerade underhåll och investeringar för de kommande 50 åren. Då saknas insikt om vilka kostnader som är i antågande och när.

– Men även om ekonomin för två av fem föreningar inte kommer att hålla på sikt, så mår den genomsnittliga bostadsrättsföreningen i Stockholm ekonomiskt bra, och tar ansvar för en långsiktigt hållbar ekonomi, avslutar Cecilia Jutell.

Stockholm har högst intäkter och driftkostnader och sparar minst jämfört med Göteborg och Malmö

Genomsnittsföreningen i Stockholm sparar drygt 20 procent mindre än snittföreningen i Malmö och Göteborg. Stockholms avgiftsnivåer är lägre än i Malmö och Göteborg, men tack vare högre övriga intäkter har Stockholm en total intäkt i nivå med Göteborgs och högre än Malmös. Vid en jämförelse av driftkostnader ser vi att den genomsnittliga föreningen i Stockholm har avsevärt högre kostnader än Malmö och Göteborg. Det är framför allt uppvärmningen som är dyrare.

Underlag Stockholms bostadsrättsbarometer 2020

Statistik från 496 bostadsrättsföreningar i Stockholmsregionen vars ekonomiska förvaltning sköts av HSB Stockholm (både medlemmar och icke medlemmar i HSB Stockholm).

HSB Stockholm är Stockholmsregionens största bostadsrättsorganisation. Ett av våra viktigaste uppdrag är att sprida kunskap om och öka förståelsen för hur bostadsrättsföreningars ekonomi fungerar. På så sätt bidrar vi till trygga och välmående bostadsrättsföreningar som tar ansvar för en långsiktigt hållbar ekonomi.

OM HSB STOCKHOLM
I snart 100 år har vi byggt nya hem att trivas i – anpassade till livets olika skeden. Sedan starten 1923 har vi vuxit till drygt 151 000 medlemmar, 58 000 bosparare och närmare 470 bostadsrättsföreningar. HSB Stockholm bygger, förvaltar och arbetar aktivt för att skapa ett gott boende åt våra medlemmar. Vi finns i 16 kommuner i Stockholms län: Danderyd, Ekerö, Haninge, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands Bro, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker.

Taggar

hsb stockholm
hållbarhet
fastighetsförvaltning
bostadsrättsförening