Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Göteborgs socionomer arbetar för ett tryggt och socialt hållbart boende

18 mars 2022

HSB Göteborg förstärker sitt boendesociala team och anställer två nya medarbetare till arbetsgruppen med socionomer. Deras jobb är att avlasta styrelser i bostadsrättsföreningar genom att lösa konflikter mellan grannar och hantera olika former av sociala problem, som kan vara svåra och tidsödande att sköta på egen hand. Med andra ord utför de en av organisationens viktigaste och mest uppskattade tjänster.

Boendesociala gruppen startade som ett projekt 2003 i området Backa, för att två år senare bli en permanent tjänst för HSB Göteborgs medlemsföreningar. På den tiden arbetade en person deltid med tjänsten. Idag utgörs arbetsgruppen av fyra heltidsanställda socionomer med gedigen erfarenhet. I höstas rekryterades två nya socionomer till teamet. Patrik Nordlund är samordnare för boendesociala gruppen i Göteborg och har, med undantag för en avstickare, arbetat som socionom på HSB Göteborg sedan 2014.

Han berättar att en bostadsrättsförenings styrelse är skyldig att agera vid störningar, men eftersom styrelsen består av grannar till de inblandade kan det bli känsligt. Där kommer boendesociala gruppen in i bilden.

– Vi fungerar som en opartisk och professionell instans, som värnar om de boendes integritet. Vi är insatta i vad man kan få för hjälp hemma och har kunskap om när socialtjänst, psykiatri eller sjukvård behöver kopplas in, säger Patrik Nordlund.

Ger stöd till människor
Boendesociala tjänster handlar om att utreda och bedöma klagomål och störningar, men även att ge stöd till människor som har problem med sitt boende av olika anledningar. Det kan bero på missbruk, demens, psykisk eller fysisk ohälsa eller andra svårigheter, som sanitära olägenheter. Det kan också handla om att hjälpa boende som befinner sig i en tuff ekonomisk situation och har svårt att betala sina månadsavgifter. I arbetet ryms telefon- och mailkontakt, hembesök och uppföljning för att ge bästa möjliga stöd. Gruppen har också anlitats för att stötta vid omfattande renoveringar som påverkar de boende och kan skapa oro.

Patrik beskriver arbetet som både roligt, omväxlande och utmanande. Ibland står han och kollegorna inför svåra situationer och då är det kollegiala stödet särskilt viktigt.

– Vi har ju inte bara lyckade möten och det sker ibland att vissa blir arga, skäller ut en eller ifrågasätter ens kompetens. Vi som jobbar här är vana, vi har varit inom socialtjänsten allihop, men vi som ger stöd behöver också få stöd. Vårt nära samarbete gör att vi kan bearbeta händelser tillsammans och dela erfarenheter med varandra. Dessutom har vi samtal med en extern handledare som är terapeut, säger Patrik Nordlund.

Uppskattad tjänst hos kunderna
Boendesociala gruppen är en av de tjänster som är mest efterfrågade och uppskattade hos HSB Göteborg, det visar de medlemsundersökningar som regelbundet genomförs. Patrik berättar att arbetsgruppen får mycket tacksamhet från både styrelser och boende. Mest stolt är han över den sociala hållbarheten de tillför HSB Göteborg.

– Vårt mål är att människor ska få bo kvar. Det finns föreningar som väljer att direkt anlita en jurist när problem uppstår. Våra kunder är däremot måna om att inte vräka någon, ofta kan vi lösa situationen med andra åtgärder, säger Patrik Nordlund.

Patrik minns ett fall där personen i fråga hade samlarproblematik och helt isolerat sig. Varken hantverkare eller andra människor släpptes in. När de lyckades få till en kontakt visade det sig att personen faktiskt var villig att ta emot hjälp.

– Att se att mitt arbete kan förändra människors liv ger mig en mening, och gör att jag vill fortsätta att arbeta med dessa viktiga frågor, säger Patrik Nordlund.

För mer information: 
Jens Holmberg, PR- och kommunikationsansvarig HSB Göteborg.
jens.holmberg@hsb.se
070-721 50 11 

HSB Göteborg är ett kooperativt bostadsföretag som verkar från Lysekil i norr till Kungsbacka i söder. Vi erbjuder nyproducerade bostadsrätter i attraktiva områden, hyreslägenheter, ett fördelaktigt bosparande och ett heltäckande förvaltningsutbud för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Vi tror att det goda boendet skapas genom välskötta hus, trygg boendeekonomi och god gemenskap. 2020 valdes HSB till bostadsbranschens mest hållbara varumärke – för tredje året i rad!

Idag är det över 74 000 medlemmar som tillsammans äger HSB Göteborg och som demokratiskt beslutar om verksamheten. Detta skiljer HSB från andra och ger våra medlemmar möjlighet att utveckla sitt boende till något unikt och givande.

Taggar

HSB Göteborg
boendesociala gruppen
social hållbarhet