Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Kommentar utredning om social bostadspolitik: ”Förslagen räcker inte för att sänka trösklarna”

31 mars 2022

Den 30 mars presenterade utredaren Karolina Skog den statliga utredningen ”En socialt hållbar bostadsförsörjning”. Uppdraget har varit att se över de bostadspolitiska verktygen och uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun för att fler ska få ett tryggt boende.

Utredningen föreslår bland annat en ny bostadsförsörjningslag med ett gemensamt mål, delat ansvar mellan stat och kommun samt en nationell och en kommunal handlingsplan för bostadsförsörjning.


– Det var mycket välkommet att en bostadssocial utredning tillsattes, med tanke på att trösklarna in på bostadsmarknaden är alldeles för höga för många människor. Stat och kommun har idag ett delat ansvar som måste bli tydligare. Men tyvärr kommer inte utredningens förslag räcka för att sänka trösklarna för de grupper som står längst från bostadsmarknaden, säger Johan Nyhus, förbundsordförande HSB.


Välkomnar kommitté
Utredningen föreslår även att en parlamentarisk kommitté tillsätts med uppdrag att fördjupa diskussionen om hur bostadsmarknadens funktion kan förbättras.

– Det är bra att utredaren föreslår en kommitté för att vidare diskutera och analysera bostadsförsörjningen, med en bred politisk förankring. Det är något som HSB efterfrågat i flera år och som vi tror är avgörande för att förslagen ska hålla politiskt under längre tid, säger Johan Nyhus, förbundsordförande HSB.

Som nya bostadspolitiska verktyg föreslås förändringar i bland annat användandet av förturer och möjligheten att reservera bostäder för vissa grupper hos de kommunala bostadsförmedlingarna och en förändring av systemet med hyresgarantier. Dessutom föreslås en ny reglering av hur hyresvärdar kan ställa krav på nya hyresgäster.

– Ambitionen är vällovlig, men det som upplevs vara berättigat och nödvändigt kan skilja sig åt och därför är det viktigt att hyresvärdarna själva kan bedöma och se över vilka krav som ställs på nya hyresgäster, säger Johan Nyhus.

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 674 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Taggar

bostadsfrågor
Bostadspolitik