Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Ytterligare en dom fastslår oskälig avgäldsränta

06 april 2022

En ränta på tre procent som underlag för tomträttsavgäldens storlek är inte skälig. Det slår Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt fast i en ny dom. HSB uppmanar nu bostadsrättsföreningar att vidta åtgärder innan nya tomträttsavtal undertecknas.

– Det här är en spännande dom då den ytterligare förstärker den trend vi nu ser. Det är tydligt att domstolarna bedömer att en avgäldsränta på tre procent inte är skälig, framförallt sett till ränteläget, säger Elin Persson, fastighets- och bolagsjurist på HSB Riksförbund.

Parterna i målet var HSB bostadsrättsförening Trädet i Norsborg och Botkyrka kommun. Tingsrättens beslut att sänka avgäldsräntan från tre till två procent innebär att föreningens tomträttsavgäld sänks med nästan 5,7 miljoner kronor på tio år, i förhållande till vad kommunen begärde. I en annan dom från december 2021, mellan bostadsrättsföreningen Smyrna och Statens fastighetsverk, fastslog Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt även då en avgäldsränta på två procent.

– Det finns inget prejudikat ännu, varför avgäldsräntans skälighet kommer fortsätta att prövas. Från HSBs sida anser vi generellt att en avgäldsränta på en procent är skälig i dagsläget, men det kan finnas faktorer i vissa fall som utgör argument för ytterligare sänkning, säger Elin Persson.

Allt fler tomträttsföreningar väljer nu rättsliga prövningar framför att skriva på nya tomträttsavgälder. I vissa kommuner har förlikningar ägt rum, vilket resulterat i påtagligt sänkta avgälder för berörda bostadsrättsföreningar. HSB råder nu bostadsrättsföreningar vars avgäldsperioder löper ut under året att vidta vissa åtgärder innan nya avgälder undertecknas.

– Skriv inte på utan att låta en fastighetsjurist bedöma den avgäld kommunen begär utifrån aktuella domar. Och undersök vad föreningens rättsskyddsförsäkring täcker. Det kan kännas läskigt att ta frågan till domstol. Men alternativet att binda föreningen vid en för hög avgäld i 10 eller 20 år kan bli betydligt mer kostsamt, säger Elin Persson.

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 674 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Taggar

bostadsrätt
bostadsfrågor
HSB