Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB brf Södergård vinner HSB Norrs hållbarhetspris

08 april 2022

HSB Norrs hållbarhetspris, Den hållbara idén, går i år till bostadsrättsföreningen Södergård i Skellefteå. Föreningen tilldelas priset för sitt långsiktiga arbete med energieffektivisering och social hållbarhet.

Det är för andra året i rad som priset delas ut och syftet är att uppmuntra bostadsrättsföreningar med idéer eller pågående insatser som på ett eller flera sätt syftar till att bidra till mer hållbara hem och bostäder. Årets vinnare av Den hållbara idén är bostadsrättsföreningen Södergård.

–Det känns både överraskande och roligt och priset är ett bevis på att vi gör någonting rätt. Alla energisparåtgärder vi kan göra bidrar till vårt samhälle och till vårt eget boende. Det blir både billigare och bättre för miljön. Därför har vi satsat på nya projekt som laddpunkter, nya undercentraler, ledbelysning utomhus, nya tvättmaskiner och nu senast solceller. Vi kommer att fortsätta arbetet även i framtiden och hoppas att vi inspirerar andra till att följa i våra fotspår, säger Hannu Vilppunen, ordförande i HSB brf Södergård.

–Jag tycker det är jätteroligt att vi även har vunnit priset för det sociala hållbarhetsarbetet som vi gör, för det är också mycket viktig för välbefinnandet, säger Mona-Lisa Glaas, sekreterare i HSB brf Södergård.

Avstamp i Agenda 2030
Kriterierna för priset är att idén eller insatsen ska uppfylla ett eller flera av målen i Agenda 2030 och skapa hållbar samhällsnytta på lång sikt. För att vinna krävs det också att idén är applicerbar på fler bostadsrättsföreningar, detta för att uppmuntra fler bostadsrättsföreningar att jobba med hållbarhetsfrågor. En jury bestående av representanter från HSB har utsett vinnaren.

–HSB bygger i grunden på en hållbar idé och vi vill med det här priset samla in, sprida och uppmuntra till fler goda idéer. Det har varit spännande att ta del av alla nomineringar som varit kopplade både till den sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarheten. Det visar att hållbarhetsfrågorna står högt på bostadsrättsföreningarnas dagordning, säger Sofia Forssén Vik. Hållbarhetsansvarig på HSB Norr och en av jurymedlemmarna som utsett årets pristagare.

Motivering till priset
HSB brf Södergård tilldelas vinsten på 25 000 kronor både för sitt långsiktiga och systematiska arbete med energieffektiviserande åtgärder som nu mynnat ut i en 1000 kvadratmeter stor solcellsanläggning. Anläggningen kommer kunna producera solel till fastigheter, boende och föreningens 73 laddplatser. Föreningen tilldelas också priset för sitt sociala hållbarhetsarbete. Genom att kontinuerligt anordna olika aktiviteter och föreläsningar för sina medlemmar så bidrar de till en ökad samhörighet i föreningen. Deras aktiva trädgårdsgrupp skapar en trivsam utemiljö som inspirerar till spontana träffar på gården. De tar även ansvar för sina boendes hälsa genom att ha köpt in hjärtstartare och utbildat i hur den används.


Om priset - Den hållbara idén
Totalt fick HSB Norr in 9 nomineringar till årets pris. Juryn som utsåg pristagaren bestod av Sofia Forssén Vik. Hållbarhetsansvarig, Christine Aspgren, teamchef Marknad & Medlem, Lena Silver teamchef Kund- och Medlemsservice, Lena Andersson teamchef Teknisk förvaltning Umeå, Albin Strömberg Projektledare Entreprenad & Energi, Per Aludden teamchef Kundansvarig och Förvaltare. Alla HSB bostadsrättsföreningar inom HSB Norr har möjlighet att delta i tävlingen med flera bidrag.

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 674 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Taggar

Solceller
Skellefteå
social hållbarhet
HSB Norr

Länkar