Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB vidarekvalificerade att tävla om projekt i Brunnshög

20 april 2022

HSB har tillsammans med Liljevall, Sweco, Utopia Arkitekter och KAMOMA landskap gått vidare till nästa steg i markanvisningstävling för de två kvarteren, med en total yta om 22.500 kvm BTA, i centrala Brunnshög.

Det tre ledorden arkitektur, hållbarhet och blandstad ska genomsyra markanvisningstävlingen. Visionen är att stadsdelen ska bli en inspirerande livsmiljö där människor och idéer möts och en stadsdel som genomsyras av hållbarhet, livskvalitet och ansvarstagande för kommande generationer. Stor vikt läggs vid att kvarterens övergripande gestaltningsidé ska binda samman kvarteren till en helhet. Att den nya bebyggelsen inte bara ska vara hållbar, utan att det även ska synas att den är det, är ett av önskemålen från Lunds kommun.

- Brunnshögs höga hållbarhetsambitioner, utan att ge avkall på god arkitektur, ligger helt i linje med HSBs. Vi ser framemot möjligheten att utveckla Brunnshög till sin fulla potential tillsammans med övriga projektdeltagare, säger Susanne Klint, projektchef på HSB.

Kvarteren kommer utgöra Brunnshögs nav med spektakulära projekt, så som stadsdelens stora matbutik, ett 36 våningar högt hus med en publik utsiktsplats, coworking ytor och kulturverksamheter. Förutsättningar för god variation skapas genom flexibla arbetsplatser, olika boendeformer, skiftande fasader och växlande höjder.

I stadsdelen Brunnshög i nordöstra Lund utvecklas nu nya kvarter med bostäder, serviceutbud och kontor. När området är färdigbyggt kommer uppemot 40 000 personer att bo och arbeta i området. Brunnshög har stor potential, inte minst genom de forskningsanläggningar och laboratorier knutna till Lunds universitet som ligger här. Spårvägen knyter samman området med centrala Lund, vilket gör det enkelt att pendla för såväl de som bor i området som de som arbetar här. 

Den nya blandstaden som växer fram i Brunnshög ska ge plats åt mycket grönska, och precis intill ligger den redan färdigställda Nobelparken. En mycket större park, omkring 30 fotbollsplaner stor, kommer även att anläggas och kallas Kunskapsparken. Här ska stadsdelens invånare och besökare kunna ägna sig åt rekreation och motion.

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 674 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Taggar

hsb skåne