Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Malmö excellent arbetsgivare för andra året i rad – och bland landets bästa

05 maj 2022

HSB Malmö har fastighetsbranschens mest jämställda arbetsvillkor för andra året i rad, samt bland de bästa 10 procenten av alla branscher, enligt Nyckeltalsinstitutet som delar ut utmärkelsen ”Excellent Arbetsgivare”.

Varje år delar Nyckeltalsinstitutet ut certifikatet ”Excellent Arbetsgivare” i olika kategorier till de bästa av sina kunder. HSB Malmö var även i år fastighetsbranschens bästa företag i kategorin ”Mest jämställda arbetsvillkor”. 

HSB Malmö tillhör i år även de tio procent bästa arbetsgivarna över samtliga branscher i Nyckeltalsinstitutets kartläggning av jämställda arbetsvillkor, för män och kvinnor, i svenskt arbetsliv.

– Vi är väldigt glada och stolta över att vi ligger så bra till vad gäller jämställda arbetsvillkor. Vi arbetar aktivt med detta och det är glädjande att det ger resultat, säger Birgitta Edfast, HR-chef på HSB Malmö.

Utmärkelsen var inte lika oväntad nu som förra året, eftersom det arbete som ledde till HSB Malmös utmärkelse förra året har intensifierats.

– Varje år sätter vi mål och följer upp dem på skyddskommitté, ledningsgrupp, ledarforum samt medarbetarmöten. Givetvis påverkar målen från året innan de nya målen, och gör att vi konstant skruvar på dem. Vi vill ha en balans mellan könen och vi vill att våra medarbetare ska spegla det samhälle vi verkar i, säger Birgitta Edfast.

HSB Malmös Ledningsgrupp har spridning mellan könen.

I HSB Malmös arbete för att alla ska behandlas lika innefattas förutom jämställdhet mellan könen även mångfaldsarbete, bland annat genom rekryteringsriktlinjer, värderingsarbete internt samt uppföljning av hur många utlandsfödda som innehar olika positioner.

– Utmärkelsen gör inte att vi lutar oss tillbaka. Tvärtom. Vi fortsätter vårt viktiga arbete med jämställda arbetsvillkor. Bland annat kommer vi att fokusera på att få in fler kvinnliga fastighetsskötare, säger Birgitta Edfast.

Nyckeltalsinstitutet delar ut titeln Excellent Arbetsgivare årligen, i kategorierna Attraktiv Arbetsgivarindex®, Jämställdhetsindex Jämix®, samt Hälsoindex™.

För mer information om HSB Malmö:
hsb.se

HSB Malmö är en ekonomisk förening som ägs av 50 000 medlemmar – enskilda personer och bostadsrättsföreningar. Vi erbjuder medlemskap, hyreslägenheter och nyproducerade bostadsrätter samt förvaltningstjänster. Våra medlemmar har bland annat möjlighet att bospara samt ta del av utbildningar och löpande rådgivning. Vår verksamhet finns i Burlöv, Lomma, Malmö, Svedala, Trelleborg och Vellinge.