Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

FAQ - Mitt boende

Hur gör jag för att hyra ut min lägenhet i andrahand?

För att hyra ut sin lägenhet i andrahand behöver man få ett godkännande av bostadsföreningens styrelse eller av fastighetsägaren.

Hyrelägenhet – För att ansöka fyller man i en ansökningsblankett för andrahandsuthyrning. Blanketten lämnar du sedan till ditt lokala HSB kontor.

Bostadsrätt- För att ansöka fyller man i en ansökningsblankett för andrahandsuthyrning, blanketten hittar du här. Blanketten lämnar du sedan till styrelsen i din bostadsrättsförening för beslut. Styrelsen kontaktar sedan HSB med beslut.

Hur läser jag en årsredovisning?

Årsredovisningen är det viktigaste dokumentet för en bostadsrättsförening, via länken "Hur läser jag en årsredovisning?" kan du som boende få hjälp med vad årsredovisningen innehåller och hur man ska tolka underlaget.

Hur läser jag en årsredovisning?

Jag behöver ny tagg/nyckel, vem kontaktar jag?

Hyrelägenhet – Kontakta HSB Kund-och Medlemsservice via kontaktformuläret på hemsidan.

Bostadsrätt- Informationen kan finnas på föreningens hemsida alternativt kontakta någon i styrelsen i din förening för information om nyckelhantering.
Du kan även kontakta HSB Kund-och Medlemsservice via kontaktformuläret på hemsidan.

En beställning av en ny tagg/nyckel kan medföra en kostnad.

Jag vill göra ett lägenhetsbyte, hur gör jag?

För att byta lägenhet behöver du inkomma med en bytesblankett där det framgår vem eller vilka du ska byta lägenhet med, blanketten finns att hämta här: Länk till kontaktsidan. blankettsida

På blanketten framgår det vilka övriga handlingar som ska bifogas bytesblanketten.

Jag vill ha en parkeringsplats, vem kontaktar jag?

Hyreslägenhet – En del av HSBs hyresfastigheter använder sig av HSBs digitala tjänst för uthyrning av parkeringsplatser, för att anmäla sig till kön loggar du in på Mitt HSB - mina sidor - mina köer.

Om fastigheten inte finns i rullisten eller om du har frågor är du välkommen att kontakta HSB Kund-och Medlemsservice via kontaktformuläret på hemsidan. Länka till kundservice sidan.

Bostadsrätt – En del av HSBs bostadsrättsföreningar använder sig av HSBs digitala tjänst för uthyrning av parkeringsplatser, för att anmäla sig till kön loggar du in på Mitt HSB - mina sidor - mina köer. Om inte din bostadsrättsförening finns i rullisten ta kontakt med någon i styrelsen för information hur p-platsfördelning fungerar där du bor.

Om HSB sköter fördelningen där du bor är du välkommen att kontakta Kund-och Medlemsservice via kontaktformuläret på hemsidan.

Jag vill renovera min lägenhet, vem kontaktar jag?

Hyreslägenhet – Kontakta HSB Kund-och Medlemsservice via kontaktforumläret på hemsidan.

Bostadsrätt –Kontakta styrelsen i din bostadsrättsförening. Kontaktuppgifter finns oftast i din trappuppgång eller på föreningens hemsida.

Jag vill säga upp min hyreslägenhet, hur gör jag?

Du måste säga upp ditt hyreskontrakt skriftligen. Kontakta HSB Kund-och Medlemsservice via kontaktformuläret på hemsidan.

Vad har jag för TV och/eller bredband?

Hyreslägenhet – Kontakta HSB Kund-och Medlemsservice via kontaktformuläret på hemsidan. Länka till kontaktsidan. 

Bostadsrätt- Se om informationen finns i din trappuppgång eller om bostadsrättsföreningen har en hemsida där det framgår.
Om inte, kontakta i första hand någon i styrelsen i din bostadsrättsförening. Du kan även kontakta HSB Kund-och Medlemsservice via kontaktformuläret på hemsidan.

Vad är en kontrolluppgift?

En kontrolluppgift är ett underlag som skapas året efter att en bostadsrätt har överlåtits och ska deklareras till Skatteverket.

Det är bostadsrättsföreningen eller bostadsföreningens ekonomiska förvaltare som är skyldig att lämna kontrolluppgiften.

  • Kontrolluppgiften skickas den 31 januari året efter försäljningen till Skatteverket och till överlåtaren.
  • Underlaget innehåller bl.a förvärvsdatum, förvärvsbelopp, överlåtelsedatum, överlåtelsebelopp samt ett eventuellt kapitaltillskott.

Vad är ett kapitaltillskott?

  • Om din bostadsrättsförening har amorterat på sina lån skapas ett kapitaltillskott. Tillskottet baseras på perioden du har varit innehavare av lägenheten och din andel i föreningen.
  • Tillskottet framgår på din kontrolluppgift och du som bostadsrättshavare kan använda kapitaltillskottet för att göra avdrag på din eventuella vinstskatt.

Var hittar jag bostadsrättsföreningens årsredovisning?

Boende i en bostadsrättsförening – Du kan hitta din bostadsrättsförenings årsredovisning på Mitt HSB under fliken Brf-dokument. Om din förening har en hemsida kan den även finnas där.

Mäklare - Vid en överlåtelse via Mitt HSB finns den aktuella årsredovisningen att ta del av i överlåtelseuppdraget.

Var hittar jag lägenhetens fastighetsbeteckning?

Fastighetsbeteckning hittar du när du loggat in i Mitt HSB. Under fliken Min bostad finns Bostadsinformation där du hittar lägenhetsutdrag eller mäklarbild med fastighetsbeteckning.

Alla som har en relation med HSB har ett användarkonto på Mitt HSB. Du loggar in via ”logga-in”-knappen uppe till höger i det blå fältet, med mobilt bankID eller personnummer och lösenord. Om du inte har mobilt bankID och har glömt ditt lösenord begär du nytt här


image7cm1a.png