Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Hur gör jag för att hyra ut min lägenhet i andrahand?

För att hyra ut sin lägenhet i andrahand behöver man få ett godkännande av bostadsföreningens styrelse eller av fastighetsägaren.

Hyrelägenhet – För att ansöka fyller man i en ansökningsblankett för andrahandsuthyrning, blanketten finns på (länk till där blanketten finns). Blanketten lämnar du sedan till ditt lokala HSB kontor.

Bostadsrätt- För att ansöka fyller man i en ansökningsblankett för andrahandsuthyrning, blanketten finns på (länk till där blanketten finns). Blanketten lämnar du sedan till styrelsen i din bostadsrättsförening för beslut. Styrelsen kontaktar sedan HSB med beslut.

Hur läser jag en årsredovisning?

Årsredovisningen är det viktigaste dokumentet för en bostadsrättsförening, via länken "Hur läser jag en årsredovisning?" kan du som boende få hjälp med vad årsredovisningen innehåller och hur man ska tolka underlaget.

Hur läser jag en årsredovisning?

Jag behöver ny tagg/nyckel, vem kontaktar jag?

Hyrelägenhet – Kontakta HSB Kund-och Medlemsservice via kontaktformuläret på hemsidan.

Bostadsrätt- Informationen kan finnas på föreningens hemsida alternativt kontakta någon i styrelsen i din förening för information om nyckelhantering.
Du kan även kontakta HSB Kund-och Medlemsservice via kontaktformuläret på hemsidan.

En beställning av en ny tagg/nyckel kan medföra en kostnad.

Jag vill göra ett lägenhetsbyte, hur gör jag?

För att byta lägenhet behöver du inkomma med en bytesblankett där det framgår vem eller vilka du ska byta lägenhet med, blanketten finns att hämta här: Länk till kontaktsidan. blankettsida

På blanketten framgår det vilka övriga handlingar som ska bifogas bytesblanketten.

Jag vill ha en parkeringsplats, vem kontaktar jag?

Hyreslägenhet – En del av HSBs hyresfastigheter använder sig av HSBs digitala tjänst för uthyrning av parkeringsplatser, för att anmäla sig till kön loggar du in på Mitt HSB - mina sidor - mina köer.

Om fastigheten inte finns i rullisten eller om du har frågor är du välkommen att kontakta HSB Kund-och Medlemsservice via kontaktformuläret på hemsidan. Länka till kundservice sidan.

Bostadsrätt – En del av HSBs bostadsrättsföreningar använder sig av HSBs digitala tjänst för uthyrning av parkeringsplatser, för att anmäla sig till kön loggar du in på Mitt HSB - mina sidor - mina köer. Om inte din bostadsrättsförening finns i rullisten ta kontakt med någon i styrelsen för information hur p-platsfördelning fungerar där du bor.

Om HSB sköter fördelningen där du bor är du välkommen att kontakta Kund-och Medlemsservice via kontaktformuläret på hemsidan.

Jag vill renovera min lägenhet, vem kontaktar jag?

Hyreslägenhet – Kontakta HSB Kund-och Medlemsservice via kontaktforumläret på hemsidan.

Bostadsrätt –Kontakta styrelsen i din bostadsrättsförening. Kontaktuppgifter finns oftast i din trappuppgång eller på föreningens hemsida.

Jag vill säga upp min hyreslägenhet, hur gör jag?

Du måste säga upp ditt hyreskontrakt skriftligen. Kontakta HSB Kund-och Medlemsservice via kontaktformuläret på hemsidan.

Vad har jag för TV och/eller bredband?

Hyreslägenhet – Kontakta HSB Kund-och Medlemsservice via kontaktformuläret på hemsidan. Länka till kontaktsidan. 

Bostadsrätt- Se om informationen finns i din trappuppgång eller om bostadsrättsföreningen har en hemsida där det framgår.
Om inte, kontakta i första hand någon i styrelsen i din bostadsrättsförening. Du kan även kontakta HSB Kund-och Medlemsservice via kontaktformuläret på hemsidan.

Vad är en kontrolluppgift?

En kontrolluppgift är ett underlag som skapas året efter att en bostadsrätt har överlåtits och ska deklareras till Skatteverket.

Det är bostadsrättsföreningen eller bostadsföreningens ekonomiska förvaltare som är skyldig att lämna kontrolluppgiften.

  • Kontrolluppgiften skickas den 31 januari året efter försäljningen till Skatteverket och till överlåtaren.
  • Underlaget innehåller bl.a förvärvsdatum, förvärvsbelopp, överlåtelsedatum, överlåtelsebelopp samt ett eventuellt kapitaltillskott.

Vad är ett kapitaltillskott?

  • Om din bostadsrättsförening har amorterat på sina lån skapas ett kapitaltillskott. Tillskottet baseras på perioden du har varit innehavare av lägenheten och din andel i föreningen.
  • Tillskottet framgår på din kontrolluppgift och du som bostadsrättshavare kan använda kapitaltillskottet för att göra avdrag på din eventuella vinstskatt.

Var hittar jag bostadsrättsföreningens årsredovisning?

Boende i en bostadsrättsförening – Du kan hitta din bostadsrättsförenings årsredovisning på Mitt HSB under fliken Brf-dokument. Om din förening har en hemsida kan den även finnas där.

Mäklare - Vid en överlåtelse via Mitt HSB finns den aktuella årsredovisningen att ta del av i överlåtelseuppdraget.

Var hittar jag lägenhetens fastighetsbeteckning?

Fastighetsbeteckning hittar du när du loggat in i Mitt HSB. Under fliken Min bostad finns Bostadsinformation där du hittar lägenhetsutdrag eller mäklarbild med fastighetsbeteckning.

Alla som har en relation med HSB har ett användarkonto på Mitt HSB. Du loggar in via ”logga-in”-knappen uppe till höger i det blå fältet, med mobilt bankID eller personnummer och lösenord. Om du inte har mobilt bankID och har glömt ditt lösenord begär du nytt här


image7cm1a.png