På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela
  • mainimage

Teknisk förvaltning

Med teknisk förvaltning från HSB får ni hjälp att hålla koll på myndighetskrav, se till att ni har rätt avtal och att leverantörer uppfyller sina uppdrag. Ni får också tillgång till vårt stora kontaktnät av specialister, ramavtalsleverantörer, projektledare och jurister - allt för att göra renoveringar och inköp så smidiga som möjligt. Vi erbjuder förvaltning åt alla bostadsrättsföreningar i Järfälla, Kungsängen, Sollentuna, Upplands Väsby, Märsta och Sigtuna.

Förvaltningsplan

En förvaltningsplan hjälper styrelsen att planera för det kommande verksamhetsåret i föreningen. Den ger en tydlig överblick av vilka avtal föreningen har med leverantörer och hyresgäster. Förvaltningsplanen visar bland annat vilka besiktningar som skett, vilka garantier som ska ses över och en bevakningslista med uppsägningstider och hyressättning gällande föreningens kommersiella lokaler.

Förvaltningsrapport

Förvaltningsrapporten sammanställs varje månad och ger styrelsen full koll på vad som händer inom föreningens och fastighetens förvaltning. Ni får en tydlig överblick av pågående och avslutade ärenden. Dessutom finns kontaktuppgifter till olika nyckelpersoner som fastighetsskötare och förvaltare.

Underhållsplan

En underhållsplan ger en komplett översikt av er bostadsrättsförenings underhållsbehov – vilka åtgärder som behöver göras och när de bör göras. Dessutom får ni klar bild av vad allt kostar och vad det innebär ekonomiskt för föreningen.

Med enkla simuleringar av olika slag, till exempel flytta åtgärder bakåt och framåt i tiden så ser ni direkt vilka ekonomiska effekter det ger. Genom att planera underhållet kan ni i god tid avsätta de medel som behövs.

Mindre onödiga kostnader för akut underhåll ger bra förutsättningar för en långsiktig och god fastighetsekonomi.  Och eftersom underhållsplanen ligger på nätet kan ni i styrelsen få informationen precis när som helst. HSB hjälper även till att revidera och ta fram nya underhållsplaner. 

Myndighetsbesiktning

Styrelsen i bostadsrättsförening är ansvariga för säkerheten för de som bor och verkar i fastigheten. Vi utför de besiktningar som krävs enligt lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som till exempel besiktning av ventilation, hissar, brandlarm, sprinkler, kyl- och pumpanläggningar.

Fastighetsförvaltaravtal

Med ett fastighetsförvaltaravtal säkerställs styrelsens fastighetsägaransvar vilket skapar en trygg och säker fastighetsförvaltning. Fastighetsförvaltaren och styrelsens gemensamma mål är att säkerställa en effektiv förvaltning, som på sikt bidrar till att höja värdet på både boendemiljö och fastigheter. 

Fastighetsägaransvar

HSB hjälper styrelsen att säkerställa fastighetsägaransvaret, bevaka myndighetskrav och se till att gällande lagar följs. Dessutom samordnar och bevakar vi föreningens avtalsrelationer, säkerställer att föreningen har ändamålsriktiga avtal och att leverantörerna uppfyller det som avtalats. Vi tar även fram beslutsunderlag, åtgärdsförslag och vägleder styrelsen till rätt beslut. 

Ramavtal

HSB har tecknat ramavtal med flera noggrant utvalda samarbetspartners av tilläggstjänster. Vi genomför kontinuerliga kontroller av företagen och säkerställer att de arbetar på ett hållbart sätt ur ett medarbetar-, kvalitets- och miljöperspektiv. Genom ramavtalen kan vi erbjuda er fördelaktiga avtal och trygga villkor som säkrar föreningens löpande underhåll. Läs mer i vår ramavtalsfolder.

Vill ni veta mer? Få kostnadsfri rådgivning och offert eller boka ett möte med oss här.