Biophilia - grönska och växtlighet för ökat välbefinnande

Kan grönska och växtlighet inomhus bidra till ökat välmående? Det ska projektet Biophilia undersöka med hjälp av de boende i HSB Living Lab. Resultatet kan ge ringar på vattnet för miljön – och förändra hur vi utformar vårt boende i framtiden.
Biophilia - grönska och växtlighet för ökat välbefinnande

Under årtionden av urbanisering har allt fler människor kommit att bo i städerna, ofta ganska långt ifrån daglig kontakt med natur och grönska. Under de senaste två åren har många dessutom jobbat hemifrån – och spenderat ännu mer tid inomhus. Samtidigt visar forskningen att vårt mående påverkas till det sämre om vi inte spenderar tid i det gröna.   

– När vi tappar kontakten med naturen så leder det till mätbara försämringar
i vårt välbefinnande, säger Daniel Berg.  

Han är arkitekt och projektledare för forskningsprojektet Biophilia, initierat av Krook&Tjäder LABS. Ett projekt som flyttar in grönskan i hemmet. För forskningen visar även att gröna miljöer inomhus inte bara ger bättre luftkvalitet – det motverkar även stress, ångest och depressioner. 

– Psykisk ohälsa är ett problem, och det finns redan en palett med lösningar, men jag letar ofta efter de enkla lösningarna på komplexa problem. Är det så att vi kan må lite bättre, både fysiskt, psykiskt och emotionellt av en så enkel sak som att ha fler växter inomhus?  

De hyresgäster som deltar i projektet kommer under tre månader att få sina lägenheter fyllda med grönska. Under tiden kommer husets sensorer att kunna mäta kvalitén på luften, bland annat koldioxidhalten – något som kan vara extra viktigt på platser som ett hemmakontor där man kanske tillbringar många timmar i sträck framför datorn.  

– Det ska vara ganska rejält med växter för att det verkligen ska bli en mätbar skillnad. Samtidigt ska det vara applicerbart och användbart, det finns oftast inte plats för en massa träd. 
 

Hur grönskan påverkar måendet kommer att mätas genom samtal och enkäter till de boende.  

– Hur upplever de sina tre månader med grönska? Vi kommer att ha samtal före, under tiden och efteråt. Målet är att studien ska bidra till att människor mår emotionellt bättre i sina hem, säger Daniel Berg.  

Om resultaten är positiva hoppas han att det ger ringar på vattnet. Om det blir standard att omge sig med mer gröna växter, både hemma och i offentliga miljöer, blir efterfrågan på växter större.
 
– Då skapas en marknad för fler verksamheter som planterar och driver upp träd och grönska, vilket är precis vad planeten behöver. Det bidrar till både biologisk mångfald och koldioxidinfångning. 

Att ta hjälp av de boende i HSB Living Lab är ett bra sätt att testa den grönskande teorin. 

– Här har vi väldigt bra förutsättningar för att exempelvis kunna samla in sensordata om bland annat luftkvalitet. Om detta slår väl ut finns det massor av spännande följdprojekt man skulle vilja testa.