Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Balkonglådor

Av säkerhetsskäl ska balkonglådor sättas upp på balkongräckets insida.

Bilar

Gårdar och promenadvägar i vårt bostadsområde är inte avsedda för biltrafik. Där ska vara lugnt och säkert för de boende. Ambulans och brandkår måste kunna ta sig fram obehindrat. Undantag görs vid in- och utflyttning, då det är tillåtet att köra fram för transport av tyngre och skrymmande saker.

  • Parkera endast på anvisade platser.
  • Tvätta inte bilen på gatan eller gården utanför ditt hus. Det stör kringboende och förstör naturen eftersom tvättvattnet rinner ut i dagbrunnar.

Önskar du hyra p-plats eller garage? Läs mer under respektive ort.
Eslöv
Hässleholm
Kristianstad
Lund
Ystad

Brandvarnare

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att lägenheterna utrustas med en fungerande brandvarnare. Därefter är det hyresgästen/den boende som ansvarar för att den fungerar.

Du som saknar eller inte har en fungerande brandvarnare bör kontakta HSB Skånes Felanmälan för hjälp med brandvarnare.

Cyklar

Din cykel placerar du i något av cykelställen som finns placerade ute på gården. Det finns även utrymmen i källaren som är avsedda för förvaring av din cykel. Då står den dessutom i ett låst och torrt utrymme.

Grillning

Av brandsäkerhet är det inte tillåtet att grilla på balkongen. Grillning ska ske på gården i anordningar avsedda för just grillning. Städa efter er när ni grillat klart och släng inte glödande kol så att det finns risk för brandfara.

Hemförsäkring

Den som står för hyreskontraktet är alltid ansvarig för det som händer i och omkring lägenheten. Du måste själv teckna hemförsäkring för din lägenhet.

Husdjur

Om du har husdjur är du fullt ansvarig för det. Låt inte ditt husdjur störa omgivningen. Husdjur ska vara kopplade utomhus. Plocka upp efter hunden när du rastar den. Tänk även på att lösgående katter ofta förorenar sandlådorna. Mata inte herrelösa katter utomhus i bostadsområdet. Matrester lockar till sig råttor och möss.

Ormar, spindlar och andra exotiska djur är inga lämpliga husdjur i ett hyreshus.

Oljud

Med kvällens lugn kan vardagliga ljud bli tydliga och störande. Oavsett tid på dygnet har du inte rätt att spela musik så högt att andra störs. Visa extra hänsyn mellan kl. 22.00 och 8.00.

Du bör informera dina grannar i god tid innan du tänker ha fest. Var dessutom lyhörd om dina grannar klagar under festens gång. Om du upplever en granne som störande, ta i första hand gärna själv kontakt med berörd person. Om detta känns obekvämt, kan du vända dig direkt till oss på HSB Skåne.

Ordning i allmänna utrymmen

HSB Skåne ansvarar för ordning och städning i entréer, trapphus och utomhus på våra gårdar. Din medverkan är nödvändig för både trivsel och säkerhet.

I entrén eller i trapphuset får inga föremål förvaras. Att göra det medför stor brandrisk, försvårar utrymning om det brinner och förhindrar trappstädning. Framkomligheten och brandsäkerheten kommer alltid i första hand.

Läs mer om brandsäkerhet.

Paraboler

Parabol får endast placeras på balkongen, innanför balkongräcket till din egen lägenhet. Montering får inte göras på fastighetens fasad eller i balkongplattan. Avser även fönster- och dörrkarmar. Vid tveksamhet så kontakta HSB Skånes förvaltare innan du sätter upp din parabol.

Skadedjur

Om du upptäcker skadedjur i lägenheten är du skyldig att omgående kontakta HSB Skånes Felanmälan. Skadedjur kan lätt och snabbt sprida sig till andra lägenheter i fastigheten och bli ett stort problem för många boende.

Skadegörelse

Klotter och förstörelse ska anmälas till HSB Skåne förvaltare, områdesvakt-mästare eller bovärdar. Det är vårt gemensamma ansvar att förhindra skadegörelse och nedsmutsning av alla dess slag.

Anmälan görs till HSB Skånes Felanmälan.

Sopor

Hyresgästen ansvarar för att hushålls- och grovsopor sorteras och slängs på anvisade platser. Skrymmande grovsopar, såsom möbler lämnar du själv till kommunens återvinningscentral. Sopor i andra utrymmen är förbjudet och hyresgästen debiteras för bortforsling.

Rökning

Det är inte tillåtet att röka i allmänna utrymmen i hyresfastigheten såsom trapphus, hissar, källare och tvättstugor. Släng inte heller fimpar från balkongen eller utanför porten. Askkoppar avsedda för fimpar finns utplacerade på området.

Notera att några av HSB Skånes fastigheter är helt rökfria. Bor du i en sådan är det inte tillåtet att röka någonstans i fastigheten eller på tomten.

Tvättstugor

I hyran ingår tillgång till gemensam tvättstuga. Bokning av tvättstugan görs på bokningstavlorna som finns i varje tvättstuga. Grundregeln är att lämna tvättstugan i det skick du vill ha den när du själv skall tvätta. Håll rent och snyggt, så blir det inga problem.