Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Uppsägning och avflyttning

Följ anvisningarna under rubrikerna till vänster vid en eventuell uppsägning och avflyttning. Observera att detta gäller HSB Skånes hyresgäster, det vill säga HSBs hyresgäster i Lunds, Hässleholms, Eslövs, Kristianstads eller Ystads kommun.

Uppsägning

Uppsägning ska ske skriftligen senast vid det månadsskifte som infaller tre månader före önskad avflyttning. Om du till exempel vill flytta den 1 oktober måste uppsägningen vara oss tillhanda senast den 30 juni. Uppsägningen ska skrivas under av samtliga hyresgäster som står på hyresavtalet.

Det går även bra att skriva en egen uppsägning. Ange alltid telefonnummer och ny adress så att vi lätt kan nå dig.

När uppsägningen kommit HSB Skåne tillhanda skickar vi en skriftlig bekräftelse på uppsägningen samt broschyren "Till dig som flyttar" till dig. Här anges kontaktuppgifter till våra förvaltare samt lite tips inför flytt samt städning.

Tänk på att avsluta/flytta dina abonnemang som gäller el, internet, telefon samt hemförsäkring. Kontakta dina leverantörer/operatörer och försäkringsbolag för mer information.

Ladda ner blankett för uppsägning

Uppsägning vid dödsfall

Vid dödsfall gäller en (1) månads uppsägningstid om lägenheten sägs upp inom en (1) månad från dödsdatumet. I annat fall är det tre (3) månader som gäller.

Dödsboet ska säga upp hyresavtalet och bifoga ett dödsfallsintyg. Kontakta Skatteverket gällande intyg. Om du som sammanboende vill bo kvar i lägenheten bör du ta kontakt med HSB Skåne för att skriva om hyresavtalet.

Visning av lägenhet under uppsägningstiden

När du har sagt upp din lägenhet är du, enligt hyreslagen, skyldig att visa upp den för nya intresserade hyresgäster. Om du som hyresgäst reser bort eller av någon annan anledning inte kan närvara under uppsägningstiden måste du ha ett ombud som kan visa lägenheten.

HSB Skåne kommer att lämna ut ditt telefonnummer för att underlätta kontakten mellan er och den presumtiva nya hyresgästen för visning av lägenheten.

Besiktning och avflyttning

Avflyttande hyresgäst kontaktar HSB Skånes besiktningsman/husvärd senast 10 dagar före avflyttning och beställer tid för avflyttningsbesiktning. Lägenheten lämnas senast klockan 12.00 dagen efter den dag hyreskontraktet upphör att gälla. Är detta en lördag, söndag eller helgdag kan du flytta ut första vardagen därefter.

Om du känner till att det finns fel i lägenheten som behöver åtgärdas före avflyttningen, ber vi dig att kontakta HSB Skånes felanmälan på telefon: 046-210 85 00.

Vid besiktningen

Vid besiktningen ska lägenheten vara tömd och städad. Tänk även på att tillhörande uteplats/balkong och förråd ska vara tömda och städade. Grovavfall så som gamla möbler, tv-apparater, färgburkar, kemikalier, lysrör med mera ska du lämna på kommunens återvinningscentraler, inte i våra miljöhus. Skulle du lämna kvar grovavfall eller farligt avfall i bostadsområdet kan du bli debiterad. Dekaler och klisterremsor ska vara borttagna. All utrustning som tillhör bostaden (dörrar, skåp, hatthyllor med mera) måste finnas i bostaden vid besiktningen. Vid skador eller onormalt slitage på bostaden kan du bli ersättningsskyldig.

Slutstädning

Städa lägenheten noggrant innan du flyttar. I broschyren ”Till dig som flyttar” finns några hållpunkter för din flyttstädning. Om slutstädningen är bristfälligt utförd kan du debiteras en städavgift.

Nyckelavlämning

Om slutbesiktning samt slutstädning är utan anmärkning skriftas nycklarna vid besiktningen. Samtliga nycklar måste lämnas tillbaka när du flyttar – även de kopior som du eventuellt har gjort samt nycklar till allmänna utrymmen såsom tvättstuga och soprum.

Om inte samtliga nycklar kan återlämnas kan du bli skyldig att betala vad det kostar för HSB Skåne att byta lås. Nycklarna lämnas senast klockan 12.00 första vardagen efter att hyreskontraktet har upphört.

OBS! Nycklarna får aldrig lämnas direkt till den nya hyresgästen.