Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Rökförbud

Den 1 juli 2019 trädde en ny lagstiftning gällande rökning utomhus i kraft. Rökförbudet utvidgades då och flera utomhusmiljöer ska numera vara rökfria. Som fastighetsägare är det vår skyldighet att informera om de nya reglerna.

Vilka produkter gäller lagen?

Rökförbudet gäller t.ex. cigaretter, cigarrer, vattenpipa, e-cigaretter och liknande.

Var får jag som privat hyresgäst inte röka?

Som hyresgäst hos HSB Skåne får du inte röka på lekplatserna vid HSB Skånes hus. 

Var får jag röka? 

Du som hyresgäst får röka vid din utomhusentré till din bostad. 
Du får fortfarnade röka på din balkong.  

Vad gäller om du hyr lokal av HSB Skåne?

Du som hyr lokal av oss ansvarar för att rökförbudet följs. Du ska informera besökare om rökförbudet och säga till personer som röker utanför lokalen.

Rökförbudet gäller vid till exempel entréer till restauranger, butiker och affärslokaler. Så om du till exempel hyr lokal av HSB Skåne där du bedriver en butik så ansvarar du för att rökförbudet följs. Sedan 1 juli 2019 är det inte tillåtet att röka utanför exempelvis din butik. 

Vem är ansvarig?

Det är HSB Skåne som ansvarar för att reglerna om rökförbudet följs. HSB Skåne som fastighetsägare har rätt att säga till en person som röker där rökförbudet gäller. Om personen fortsätter att röka i den rökfria zonen kan polis eller ordningsvakt be dem gå därifrån.

Om du som hyresgäst bryter mot rökförbudet kan du få varningar och du kan förlora din bostad. 

Har du frågor gällande rökförbudet? 

Om du har frågor kring lagstiftningen så kan du kontakta din husvärd eller förvaltare. 

Mer information om rökförbudet

HSB Skåne informerar
Nya regler om rökförbud utomhus

Från och med den 1 juli 2019 gäller ny lagstiftning för rökning utomhus. Rökförbudet utvidgas och flera utomhusmiljöer ska vara rökfria. Som fastighetsägare är det HSB Skånes skyldighet att informera om de nya reglerna.

Varför införs nya regler?

Riksdagen har beslutat om den nya lagstiftningen i syfte att minska den sociala exponeringen för rökning och avnormalisera rökning. Det är viktigt för folkhälsan i allmänhet och för barn, ungdomar och överkänsliga personer i synnerhet.

Vilka produkter gäller lagen och vilka platser omfattas?

Lagen gäller tobak och liknande produkter, t.ex. cigaretter, cigarrer, vattenpipa, e-cigaretter och liknande.

Rökförbud kommer att gälla för lekplatser som allmänheten har tillträde till och inhägnade idrottsanläggningar utomhus. Det kommer också att vara förbjudet att röka vid entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde, entréer till restauranger, uteserveringar. järnvägsstationer och hälso- och sjukvårdslokaler, samt områden i anslutning till färdmedel t.ex. perronger och busshållplatser.

Vad menas med lekplatser som allmänheten har tillträde till?

Lekplatser som allmänheten har tillträde till avser dels offentliga lekplatser som t.ex. kommunen ansvarar för, dels privatägda lekplatser som andra än de boende i en fastighet har tillträde till. Det betyder att i praktiken omfattas så gott som alla lekplatser. På lekplatser inom HSB Skånes fastigheter kommer generellt rökförbud att gälla.

Vad menas med entré till lokal som allmänheten har tillträde till?

Entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde och lokaler med gemensam entré till sådana lokaler omfattas av rökförbudet. Det kommer alltså att råda rökförbud vid t.ex. entréer till restauranger, butiker, affärslokaler, biljettstationer, köpcentrum och liknande. Vid entréer till sådana lokaler inom HSB Skånes fastigheter kommer generellt rökförbud att gälla. Däremot kan rökning vid entré till privatbostadshus inte förbjudas.

Vem är ansvarig?

Det är i första hand fastighetsägaren som ansvarar för att reglerna om rökförbud upprätthålls. Fastighetsägaren har rätt att tillrättavisa en person som bryter mot reglerna. Om någon trots tillsägelse röker i rökfri zon får personen avvisas av polis eller ordningsvakt. En hyresgäst som bryter mot rökförbud kan få varningsskrivelser och riskerar att förlora bostaden.

Om fastighetsägaren hyr ut t.ex. affärslokaler med entré mot gatan är det istället hyresgästen som ansvarar. Det är då hyresgästen som ska informera om förbudet och tillrättavisa överträdelser. Om hyresgästen inte gör det eller inte lyckas upprätthålla reglerna riskerar att förlora lokalen.

Har du frågor om rökförbud på HSB Skånes fastigheter?

Prata med vår personal. All personal kommer att ha uppdraget att övervaka att rökförbud efterlevs och att den nya lagstiftningen respekteras av våra hyresgäster.