Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Hej hyresgäst!

Här hittar du som hyresgäst användbar information kring ditt boende hos HSB Skåne. Du som inte bor hos oss idag hittar också mycket information om vad det innebär att var hyresgäst hos HSB Skåne. Välkommen!
Inflyttning

Andrahandsuthyrning

Du som hyr en lägenhet med förstahandsavtal har möjlighet att hyra ut den i andrahand. Det betyder att du upplåter din lägenhet till någon annan person som kan använda lägenheten självständigt. Du måste ha HSB Skånes tillstånd för att göra detta. Läs mer om vad som gäller vid andrahandsuthyrning.

Autogiro för hyran

Med autogiro betalas din hyra automatiskt på förfallodagen. På din hyresspecifikation framgår belopp och vilken dag som är förfallodag. Det enda du måste göra är att se till att det finns pengar på ditt bankkonto. Om det saknas pengar helt eller delvis drar vi inte något alls. Då måste du betala in hyran på annat sätt. Autogiro kostar inget extra, är bekvämt och är dessutom ett miljövänligt alternativ.

Så startar du autogiro

Du startar autogiro genom anmäla autogiro i din Internetbank eller genom att skicka in en blankett för medgivande till oss. Ditt medgivande gäller till dess att du säger upp det hos din bank eller tills ditt hyreskontrakt upphör. Kontakta ditt MO-kontor för autogiroblankett, ladda hem den från vår hemsida eller beställ via vårt formulär.

Obs!

Vänligen betala med utsända avier för innevarande kvartal. Autogirot startar vid nästkommande kvartal. Vi skickar då ut makulerade avier.

Brandvarnare

HSB Skåne har installerat brandvarnare i samtliga lägenheter. Denna tillhör din lägenhet och är till för din säkerhet. För att vara säker på brandvarnarens funktion ska du regelbundet kontrollera den. Om brandvarnare saknas eller om det uppstår något fel på den, ber vi dig att kontakta HSB Skånes felanmälan.

Byte av hyreslägenhet

Som hyresgäst kan du ha rätt att överlåta din hyresrätt för att genom byte erhålla en annan stadigvarande bostad.

För att få tillstånd vid ett byte krävs:

 • Att du har ett förstahandshyresavtal.
 • Att samtliga berörda hyresgäster har samtycke av sina hyresvärdar.
 • Att beaktansvärt skäl för bytet finns.

Ett lägenhetsbyte innebär att du som hyresgäst överlåter hyresrätten till din lägenhet för att genom byte få en annan bostad. För att bytet skall kunna godkännas krävs att båda parter har beaktansvärda skäl för bytet.

Beaktansvärda skäl kan vara:

 • Ändrade familjeförhållanden
 • Väsentligen ändrade ekonomiska förhållanden
 • Ändrade förhållanden på grund av studier eller arbete på annan ort

Du kan byta med annan hyresgäst inom HSB Skånes fastigheter eller till annan hyresvärd och ort. HSB Skåne vill betona att inga olagliga transaktioner får förekomma. Det är straffbart att ta betalt för en hyresrätt.

Blankett för ansökan

När du funnit någon du vill byta din bostad med, skriver du ut blanketten "Ansökan om byte av hyreslägenhet" på länken. Både du och den tilltänkta hyresgästen skall underteckna ansökan. Ansökan skickas eller lämnas därefter till HSB Skåne.

Lämna in ansökan i god tid då handläggningen kan ta 1-3 månader att genomföra.

OBS! Inga lägenhetsbyten handläggs under sommarmånaderna juni, juli och augusti.

Godkännande av ny hyresgäst

Den nya hyresgästen skall uppfylla våra inkomstkrav, inte ha några betalningsanmärkningar samt inte ha misskött sitt tidigare boende.

Här hittar du blankett för bytesansökan.

 

E-faktura

Du som har en bostad eller lokal som förvaltas av HSB Skåne, har möjlighet att få din avgift/hyra via e-faktura eller e-faktura med autogiro (e-autogiro). Med e-faktura får du smidigt din faktura upplagd på din Internetbank, omkring den 15:e i varje månad. En e-faktura måste du godkänna i din Internetbank var månad. E-faktura med autogiro behöver ej godkännas i Internetbanken. I båda fallen så kommer ingen pappersavi till din brevlåda.

Kom igång med E-fakura idag, här ser du hur du gör steg för steg.

Med anledning av att HSB Skåne byter affärssystem i februari kommer sista dagen att anmäla sig till e-faktura innan dess att vara den 5 februari 2019. Därefter kommer anmälan åter att vara möjlig från april månad och då komma igång med aviseringen för kvartal 3.

Felanmälan

Om du upptäcker att något är fel i din lägenhet, i tvättstugan eller i gemensamma utrymmen ber vi dig kontakta HSB Skånes felanmälan.

Felanmälan nås på telefonnummer 046-210 85 00 eller kan meddelande skickas ia vårt webbformulär för felanmälan.

Jour/beredskap upprätthålls lördagar, söndagar och helgdagar samt efter ordinarie arbetstids slut. Vid akuta fel under dessa tider var god ring HSB Skånes felanmälan på samma telefonnummer 046-210 85 00. Jouren/beredskapen tillhandahålls av Grupplarm i Kristianstad.

OBS! Med akuta fel menas bland annat läckage och problem med vattenförsörjning eller värme.

Borttappade nycklar till lägenhet

HSB Skåne innehar inga huvudnycklar till lägenheterna. Vi kan därför inte hjälpa till att komma in i lägenheterna då nycklar har förkommit. Vid detta problem får hyresgästen själv kontakta en auktoriserad låssmed på egen bekostnad.

Garage/p-platser

Är du intresserad av en garage eller p-plats i någon av våra hyresfastigheter? Läs om utbud och kontakt för detta under respektive marknadsområde.

Eslöv
Hässleholm
Kristianstad
Lund
Ystad

Hemförsäkring

Att ha en hemförsäkring är en viktig del av din trygghet. För att få ersättning för skador på ägodelar i lägenheten, i vinds- eller källarförråd och andra gemensamma utrymmen som tvättstugor är det viktigt att du har tecknat en egen hemförsäkring.

Glöm inte att flytta din hemförsäkring eller teckna en ny om det är din första lägenhet. HSB Skånes försäkring täcker inte din egendom.

Hyran

Din hyra betalas i förskott, senast den sista vardagen i månaden före varje kalendermånads utgång. Du får hyresavierna kvartalsvis, en avi för varje månad, utdelad till dig. Var noga med OCR-numret

Vid internetbetalning, ber vi dig kontrollera att OCR-numret blir rätt registrerat. Tänk även på att varje månadsinbetalning har olika OCR-nummer.

Om Du inte betalar din hyra i tid

Var noga med att betala hyran i tid. Om vi inte får in någon betalning av hyran i tid så skickas ärendet direkt till Colligent (inkassoföretag). Colligent skickar då ett inkassokrav till dig. Kostnaden för detta är 180 kronor samt dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Kontakta Colligent direkt om du får ett inkassokrav.
Colligent, tel: 010-161 09 10

Utebliven hyresavi

Om du saknar eller inte fått någon hyresavi från oss, ber vi er att kontakta oss direkt. Du är trots detta skyldiga att betala din hyra.

Hyresförhandling

HSB Skåne har ett avtal om förhandlingsordning med Hyresgästföreningen på alla våra hyresfastigheter. Detta medför att hyrorna förhandlas mellan HSB Skåne och Hyresgästföreningen.

Din hyra kan ändras på olika sätt:

 • Genom den generella hyresförhandlingen som ofta sker en gång om året och som främst tar hänsyn till den allmänna kostnadsutvecklingen.
 • Genom bruksvärdering, där lägenheten och fastigheten jämförs med kringliggande fastigheter med jämförbar standard. Bruksvärderingen görs när någon av parterna påkallar detta.
 • Genom standardhöjande åtgärder, vilket oftast kräver godkännande av hyresgästen.

Hyresgästundersökning

HSB Skåne vill skapa en miljö där du som hyresgäst är med och påverkar. Din åsikt är också en värdemätare på hur din hyresvärd lyckats i sitt arbete. För att vi ska kunna bli bättre och utvecklas måste vi veta vad våra kunder och hyresgäster tycker. Därav kommer HSB Skåne att fortsätta att genomföra fortlöpande hyresgästundersökningar.

Kabel-tv samt bredband

Det finns kabel-tv samt bredbandsnät till samtliga HSB Skånes fastigheter. Men tillgången till kabel-tv och bredband ser olika ut på våra orter samt områden. Information om detta ges vid avtalsskrivningen samt går att läsa om i broschyren "Välkommen till... (kvarter)". Se under menyn för varje fastighet vilken kabel-tv-leverantör som finns i varje fastighet.

Bredbandsnät finns indraget i våra fastigheter. Hyresgästen tecknar själv internetabonnemang med vilken leverantör som man är intresserad av. Se under "fliken" varje fastighet vilken bredbandsleverantör som finns i varje fastighet.

OBS! Parabolantenn får inte sättas upp utan HSB Skånes tillstånd. Om det är aktuellt så kontakta HSB Skånes förvaltare.

För boende i våra hyresfastigheter där Com Hem levererar tv-utbudet
Den 8 september utgår de analoga tv-kanalerna. De digitala kanalerna finns redan på plats, detta berör främst boende som fortfarande använder de analoga kanalerna. Om du använder de analoga kanalerna måste du ändra till digital-tv på din tv-apparat. 

Läs mer på comhem.se/digitalisering

Lundamodellen

Sedan den 1 januari 2014 använder vi på HSB Skåne oss av Lundamodellen för hyressättningen av hyreslägenheterna i Lund. Här kan du läsa mer om Lundamodellen.

Lägenhetsnummer

Riksdagen har beslutat att ett lägenhetsregister ska upprättas. Insamlingen av lägenhetsnumren är ett led i att skapa ett nytt rikstäckande lägenhetsnummer. Syftet med registret är att Statistiska Centralbyrån (SCB) ska kunna ta fram hushålls- och bostadsstatistik, dvs. information om antal bostäder, hushåll och hushållens storlek. Statestiken behövs bland annat för att få bra underlag vid planering av vårt samhälle.

Det nya officiella lägenhetsnumret finns angivet på din hyresavi, vilket meddelades om under hösten år 2009 i ett brev till dåvarande hyresgäster. Lägenhetsnumret är fyrställigt. Lägenhetsnumret finns även anslaget i trappuppgången. Om du nyligen har tecknat hyresavtal finns det officiella lägenhetsnumret angivet i rutan "Skattev. lägenhetsnr."

Använd ditt vanliga avtalsnummer i kontakt med HSB Skåne

I vårt dagliga arbete fortsätter HSB Skåne att använda de egna lägenhetsnumren. I dina kontakter med oss, till exempel vid felanmälan, ska du därför använda ditt vanliga lägenhetsnummer. Avtalsnumret finns både på ditt hyresavtal och på din hyresavi. Kontakta oss gärna om du saknar detta.

Nyinflyttad hyresgäst

Vi välkomnar dig som hyresgäst och hoppas att du ska trivas i din nya lägenhet. För att underlätta för dig som flyttar in har vi samlat ihop lite information om vad som är viktigt att tänka på inför flytten. Det mesta kan du läsa om i broschyren "Välkommen till ..... (kvarter)" som lämnas ut i samband med avtalsskrivningen med oss.

Under punkten "För våra hyresgäster" finns därefter information om frågor som kan dyka upp under tiden som du är hyresgäst hos oss. Här hittar du ytterligare några saker att tänka på inför flytten.

Välkommen!

Ordningsregler i HSBs hyresfastigheter

Det finns både skrivna och oskrivna regler om vad man får och inte får göra som hyresgäst. Här har vi samlat några gyllene regler för ett trivsamt boende och god grannsämja. Läs mer om våra ordningsregler.

Pågående underhållsarbete

Här kan du läsa om pågående arbeten och renoveringar i våra hyresfastigheter.

Uppsägning och avflyttning

Läs mer i menyn till vänster om vad som gäller vid uppsägning och avflyttning.

Överlåtelse av hyreslägenhet

För att överlåta din lägenhet till en annan person krävs HSB Skånes samtycke alternativt Hyresnämndens tillstånd.

Krav för överlåtelse av kontrakt

För att HSB Skåne skall kunna bevilja en överlåtelseansökan krävs:

 • Att du varaktigt sammanbott med personen som du vill överlåta hyreslägenheten till.
 • Att lägenheten används med gemensamt hushåll.
 • Att lägenheten varit den enda stadigvarande bostaden för de sökande samt den samboende.

Se 34§ i Hyreslagen.

Kontakta HSB Skåne om överlåtelse blir aktuellt.

Inneboende kan inte överta lägenheten

En innebonde, vän eller andrahandshyresgäst har ingen laglig rätt att överta ett hyreskontrakt. Det räcker inte att han eller hon har varit inneboende. Det har heller ingen betydelse om ni är släkt, det är sammanboende i sig som räknas. Man får alltså inte automatiskt överta sina föräldrars eller syskons lägenhet eller testamentera bort sin hyresrätt. Det är hyresgästens uppgift att styrka sammanboendet.

Här kan du enkelt göra din felanmälan på webben

Här hittar du våra lediga lägenheter i HSB Skåne

Läs mer om våra pågående nyproduktionsprojekt