Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

GDPR - HSB Södertörns personuppgiftspolicy

HSB värnar alltid individens integritet och säkerhet och för oss är detta naturligtvis viktigt. HSB har sedan länge bedrivit ett aktivt arbete med att säkerställa att våra medlemmars personuppgifter bara behandlas när det är motiverat. Vi arbetar också aktivt för att se till att de personuppgifter som måste behandlas i vår verksamhet behandlas på ett säkert och tryggt sätt.

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Med personuppgifter avses alla sorters uppgifter som kan kopplas samman med en enskild person. Det spelar ingen roll om det är ett namn eller om det är någon annan uppgift, så länge uppgiften direkt eller indirekt kan kopplas samman med dig (t.ex. ett medlems- eller telefonnummer).

I HSB Södertörns personuppgiftspolicy kan du läsa om hur HSB Södertörn, i egenskap av personuppgiftsansvarig, behandlar dina personuppgifter när du är medlem i HSB Södertörn, är förtroendevald i någon av våra bostadsrättsföreningar eller om du är kontaktperson hos någon av våra nuvarande eller potentiella kunder eller leverantörer samt när du väljer att delta på något av våra event.

Du kan vidare läsa om vilka personuppgifter som behandlas för respektive kategori av registrerad, för vilka ändamål personuppgifterna behandlas, vad som är den lagliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna lagras och vilka som är mottagare av personuppgifterna.

I den här policyn får du också information om vilka rättigheter du har i relation till vår behandling av dina personuppgifter; rätt till tillgång, rätt till rättelse och rätt att invända mot behandling, rätt till radering (rätten att bli bortglömd) rätt till begränsning av behandling, rätt att återkalla samtycke, rätt till dataportabilitet och rätt att klaga.

Här nedan kan du ladda ner och läsa i HSB Södertörns personuppgiftspolicy.

Om du har några frågor rörande detta eller om du vill begära ett registerutdrag, kan du alltid kontakta oss via gdpr.sodertorn@hsb.se

Personuppgiftspolicy HSB Södertörn .pdf