Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Valberedningen

En förening blir aldrig bättre än sina ledare. Att hitta rätt personer till styrelsen och andra valda funktioner är därför ett mycket viktigt arbete. Det är valberedningens uppgift att inför föreningsstämman förbereda de valen som ska ske, genom att ta fram förslag på personer som ska väljas.

HSB Södertörns valberedning består av:

Robert Nuse, ordförande

Födelseår: 1961
Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet / sysselsättning: Gymnasial med påbyggnad inom ekonomi, miljö, förvaltning och upphandling/ Inköp och upphandling, lokalförsörjning, miljösamordnare.
Eventuella uppdrag i föreningen och andra väsentliga uppdrag: Ordförande i HSB brf Daggkåpan. Nämndeman, fritidspolitiker valnämnd, demokratiberedning i Botkyrka.
Det år ledamoten invaldes: 2019.
Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende: -

Natalia Juntunen

Födelseår: 1989
Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet / sysselsättning: Familjerättsjurist.
Eventuella uppdrag i föreningen och andra väsentliga uppdrag:Ordförande i Brf Klövern.
Det år ledamoten invaldes: 2022.
Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende:-

Anders Löfgren

Födelseår: 1951
Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet / sysselsättning: Journalistlinje FH/Journalist.
Eventuella uppdrag i föreningen och andra väsentliga uppdrag: tidigare ordförande i HSB brf Månberget.
Det år ledamoten invaldes: 2019.
Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende: -

Mats Sundberg

Födelseår: 1950
Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet / sysselsättning: Mäklar och juridikutbildning/Fastighetsmäklare.
Eventuella uppdrag i föreningen och andra väsentliga uppdrag: HSB-ledamot, ordförande i HSB brf Paradisbacken.
Det år ledamoten invaldes: 2021.
Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende: -

Valberdningens arbete 

Valberdningen är aktiv under hela verksamhetsåret men arbetet intensifieras mot slutet av kalenderåret. Runt årsskiftet begär nämligen valberedningen in nomineringar till förtroendeposter och skickar förfrågan till styrelseledamöter, revisorer och föreningsgranskare om de står till förfogande för omval.

Valberedningen arbetar enligt antagen valberedningsinstruktion som du hittar längre ned på sidan.

Nomineringsförfarande

Nomineringsblanketter skickas ut till de förtroendevalda i våra medlemsföreningar i slutet av 2023. Blanketterna kommer också finnas tillgängliga här på hemsidan.

Sista dagen för att nominera till förtroendeuppdrag är årligen den 28 februari.

Om jag har frågor

Frågor och synpunkter som ska till valberedningen skickas till:

HSB Södertörn
att: valberedningen, Katarina Eliasson
Box 1084
141 22 Huddinge

Du kan också maila oss på valberedningen.sodertorn@hsb.se. Den mailadressen kan du också använda om du vill ställa frågor till vår autoriersade revisor eller våra föreningsgranskare

Övriga uppdrag

Auktoriserade revisor 
Jonas Pettersson

Föreningsgranskare 
Martina Styffe 
Ingalill Bååth