Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Föreningsstämma, motioner, protokoll och årsredovisningar

HSB Södertörns högsta beslutande organ heter föreningsstämma. På en föreningsstämma behandlas bokslut och resultat, föreningens verksamhet under det gångna verksamhetsåret och motioner från medlemmarna. Föreningsstämman väljer även styrelsen för det kommande verksamhetsåret. Detta är din chans som medlem i HSB Södertörn att påverka.

HSB Södertörns nästa ordinarie föreningsstämma äger rum 2024

HSB Södertörns nästa ordinarie föreningsstämma äger rum den 22 maj 2024 på HSBs kontor i Huddinge.

Handlingar till stämman samt protokoll från tidigare stämma finns nedan. 

Protokoll från HSB Södertörns föreningsstämma 2023

Årsredovisningar

Följ länken för att komma till våra årsredovisningar