Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Motionera till föreningsstämman

Som medlem i HSB Södertörn har du möjlighet att skicka in förslag till föreningsstämman - det vill säga att motionera. Väljer du att skicka in en eller flera motioner via mejl så ska dessa vara i Word-format.

Senast den 31 mars samma år som stämman hålls ska motionerna vara HSB Södertörn tillhanda.

Det finns inga formkrav, kom bara ihåg att ange ditt namn, bostadsrättsförening och telefonnummer om vi behöver kontakta dig.

Du skickar dina motioner till:
katarina.eliasson@hsb.se

Alternativt:
HSB Södertörn
Att: Katarina Eliasson
Box 1084
141 22 Huddinge