Instruktion för gymmet – COVID 19

18 december 2020 Instruktioner för gymmet med anledning av covid-19.
  • På grund av Covid 19 situationen får endast en person / familj i taget använda gymmet.
  • Använd bokningsregister som förs i gymmet för att reservera din tid. 1 timme/besök.
  • Öppettider för gymmet är 7.00-21.00.  Vänligen respektera denna tidslinje.
  • Rapportera omedelbart om du ser att något är trasigt eller att utrustning inte fungerar.
  • Se till att du återställer gymmet. Byt inte plats på utrustningen.
  • Upprätthåll hygienen i gymmet. Använd desinfektionsspray efter användning.
  • Lämna inte barn ensamma. Instruera barnen hur man använder utrustning. Det här är för  barnens säkerhet.
  • Använd inte utomhusskor i gymmet. Små stenar kan skada all utrustning.

Om du har förslag, välkommen att kontakta styrelsen.