Fastighetsbeteckning

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. En fastighetsbeteckning är en unik beteckning som varje fastighet fått tilldelat av Lantmäteriet. Fastighetsbeteckningar finns för att man ska kunna hålla reda på alla fastigheter i landet.

Färjans fastighetsbetckning (anges utan kommunnamn)

Färjan 10

 • Alströmergatan 32
 • Alströmergatan 32A
 • Alströmergatan 32B
 • Alströmergatan 32C
 • Alströmergatan 32M
 • Alströmergatan 32N
 • Alströmergatan 32O
 • Alströmergatan 32P
 • Alströmergatan 32Q
 • Alströmergatan 32R
 • Alströmergatan 32S
 • Alströmergatan 32T
 • Alströmergatan 32U
 • Svarvargatan 2

Färjan 11

 • Alströmergatan 32D
 • Alströmergatan 32E
 • Alströmergatan 32F
 • Alströmergatan 32G
 • Alströmergatan 32H
 • Alströmergatan 32I
 • Alströmergatan 32K
 • Alströmergatan 32L
 • Gjutargatan 15
 • Svarvargatan 4 

Dykaren 29

 • Alströmergatan 51
 • Igeldammsgatan 12
 • Igeldammsgatan 14