Elektronisk låsning

Brf Färjans entréportar, Kvarteret Färjan och Dykaren, har elektronisk låsning. Låssystemet består av portkod, passerbricka samt ett antal porttelefoner kopplade till lägenhetsinnehavarens telefon (fast-, mobil- eller IP-telefoni). Sedan elektronisk låsning infördes, fungerar inga andra nycklar än fastighetsskötarens i portarna. 

Som medlem har du endast behörighet till din egen port och till de portar eller vindsdörrar där din lägenhets förråd är beläget eller om du hyr ett extra förråd. Du har självklart behörighet till Färjans innergård, tvättstuga, hobbyrum, cykelförråd samt avfalls- och miljörum. 

Portar och grindar ska vara stängda och låsta dygnet runt för allas säkerhet. Vi har alla ett gemensamt ansvar att hjälpas åt med detta.