Parkering

I området gäller boendeparkering via Stockholm stad. Generellt gäller parkeringsförbud på alla motorfordon på Färjans innergård. Undantag görs för kort, tillfällig parkering för i- och urlastning framför portarna och gäller max 20 minuter. All uppställning av fordon räknas som parkering, oavsett om föraren befinner sig i eller vid fordonet. Parkeringsbevakning sker dagligen i området av Länsparkering AB, för info se infarten till gården

Kort, tillfällig parkering för i- och urlastning kan ske utanför portarna på innergården förutsatt att:

— Utryckningsfordon obehindrat kan komma fram

— Boende obehindrat kan passera in och ut från sina portar

— Parkering under vintertid ej hindrar snöröjning eller halkbekämpning

För parkering vid flytt gäller inga särskilda regler utöver dessa ovan.

Läs mer om besöksparkering här.

Boendeparkeringstillstånd

Du som är registrerad ägare till ett fordon och är folkbokförd inom ett boendeparkeringsområde kan ansöka om boendeparkeringstillstånd. Mer information om boendeparkeringstillstånd och hur man ansöker finns på webbplatsen för Stockholms Stad. 

Parkeringsböter

Felparkerade fordon eller fordon som inte har giltigt P-tillstånd eller inte är tillfälligt parkerade enligt ovan kan beläggs med parkeringsbot. 

Eventuella klagomål mot P-böter på gatan görs direkt till Stockholm Stad.