Städning av allmänna utrymmen

Städningen i trapphusen och tvättstugan sker på veckobasis med olika intervaller och omfattning beroende på årstid. I varje uppgång finns en lapp där det framgår vad som städas och med vilka intervaller.

Tvättstuga

Städas varje tisdag mellan kl 7.00 – 10.00 Tvätta inte under denna tid!

Det är viktigt att tvättstugorna är så tomma och rena som möjligt när det är dags för städning samt att du inte låser till den tvättstugan du använder. Ofta när det framförs klagomål gällande tvättstugorna beror det på att städarna inte kunnat komma in i lokalerna.

Synpunkter?

Har du synpunkter på städningen — skriv ett mail till styrelsen.