Lägenhetsnycklar

Du är som lägenhetsinnehavare ansvarig för de nycklar som medföljer lägenheten. Styrelsen har inga nycklar till de enskilda lägenheterna. Nya nycklar kan endast beställas av lägenhetsinnehavaren via Kungslås AB som är föreningens leverantör.

Vid ägarbyte av lägenheten ska samtliga lägenhetsnycklar överlämnas till den nya ägaren som ska kvittera mottagandet. Detta för att båda parter ska vara förvissade om att inga nycklar är på drift. 

Kungslås AB

Fleminggatan 23

Tel 08-652 04 00

Låsjour, dygnet runt 08-652 04 00

Till varje lägenhet hör 3 st tagsbrickor

Är någon försvnnen skall denna förlustanmälas till felanmälan snarast, så att ingen obehörig använder den, för att hålla skalskyddet högt

Tagsbrickorna har olika färger

Hos felanmälan beställer man också nya tagsbrickor

felanmalan@spetsudden.se