Felanmälan

Felanmälan gäller för gemensamma utrymmen utanför lägenheten som till exempel gården, vind, trapphus, återvinning och tvättstuga. De flesta fel som inträffar inne i lägenheten är boendens personliga ansvar. Undantag är vattenledningar, avlopp, värme etc. Kontakta styrelsen om du är osäker eller se stadgarna.
Trasig fönster

Felanmälan öppettider
Måndag–fredag kl 07.00–21.00

Felanmälan på telefon
Tel: 08-22 04 44

Felanmälan via e-post 
felanmalan@spetsudden.se

Kontakt med förvaltare, fastighetsskötare
Tel: 08-22 04 44

Fastighetsjour – Akuta fel efter kontorstid (Måndag–fredag kl 21.00–07.00, samt helger) 
Tel: 08-18 70 00 
Obs! Anmäl endast till jouren om det verkligen är akut.

Felanmälan utanför fastigheten (t.ex. på gatan) 
Stockholms Stad Driftcentral
Tel: 08-651 00 00