Om det brinner - faktablad från Brandförsvaret

Om det börjar brinna i huset, vad gör man då?

Viktigt meddelande från föreningen om brandskydd:

Föreningen fördelar ansvaret för brandskyddet av din lägenhet till dig.

Föreningen fördelar ansvaret för den brandvarnare som vi satt in i din lägenhet till dig.

Här följer information kring brandfrågor: